cảm ân Bờm ơi

BỜM ƠI


Người ơi anh hát riêng bài ca…

S M’, M’ S’ R’ Si D’

Tặng em, cô gái anh thầm yêu…

D’ L’, L’ Si’ S’ R’ M’

lúc em cười mùa xuân trong anh…

D’ Si L, L D’ F’ F’

lúc em buồn mùa đông vây quanh…

Si L S, S Si M’ M’

em có hiểu lòng anh muốn nói suốt đời yêu em…

D’ Si L, L D’ F’ F’ M’ D’ R’ R’

rồi mai anh phải đi học xa

S M’, M’ S’ R’ Si D’

người ơi anh chỉ yêu mình em

D’ L’, L’ Si’ S’ R’ M’

lúc một mình nhìn về nơi xa

D’ Si L, L D’ F’ F’

ngước lên trời nhìn vì sao đêm

Si L S, S Si M’ M’

anh tin rằng ở nơi xa kia em chờ anh mãi…

D’ Si L, L D’ F’ F’ ,M’ F’ S’

ĐK:


Có những lúc nhớ em anh khóc thầm

Long Hang đang trả lời…

Long Hang: M’ M’ M’, M’ R’, R’ S’ D’

vì có những lúc nhớ em lòng đắng cay…

D’ L’ L’ L’ L’ S’, R’ F’ M’

Người ơi em ở nơi xa…

D’ L’ L’ L’ L’ Si’

mình anh trong cô đơn…

M’ Si’ Si’ Si’ Si’ D’’

lòng ngập thương nhớ dâng đầy…!!!

F’ F’ S’ L’, M’ R’

em có hiểu lòng anh muốn nói anh nhớ em nhiều…..

D’ Si L , L D’ F’ S’, F’ S’ R’ D’cảm ân Bờm ơi
Nguồn: cảm ân Bờm ơi

No comments:

Post a Comment