cảm âm Yêu lại từ đầu

YÊU LẠI TỪ ĐẦU


Em ơi! Hình như chúng mình
Mi Mi Rê Mi Sol Đô

Đã hết yêu nhau mất rồi
Mi Mi Mi Mi Sol Đô

Tại vì sao em hãy nói đi
Mi Sol La Sol Sol Mi Rê

Hay vì anh vô tâm hững hờ
Mi Fa Mi Mi Mi Sol Đô

Nên vô tình đánh mất hai ta
Mi Fa Đô Mi Mi Rê Rê


Rất khó để đến với nhau
Mi Mi Rê Mi Sol Đô

Đừng buông xuôi tình yêu chúng mình
Rê Mi Mi Rê Mi Sol Đô

Mình đã hứa với nhau những gì…
Mi Sol La Sol Sol Mi Rê

Mình hãy giữ trọn vẹn lời hứa
Mi Fa Sol Fa Fa Mi Sol

Hãy cho ta yêu nhau thêm một lần nữa….
Mi Fa Fa Fa Fa Fa Mi Fa Sol


[ĐK]:

Mình tạm chia tay nhau nhé em
La Si Đô Đô Đô Mi Si

Để ta biết đc có yêu nhau không?
La Si Mi La La Sol Fa Sol

Mình tự cho nhau hai lối đi
La Si Đô Đô Đô Mi Si

Để xem quãng đường của ai xa hơn…
La Si Mi La Sol La Đô Rê

Thời gian sẽ nói lên tất cả
La Si Đô Đô Đô Mi Si

Nếu ta còn yêu sẽ quay trở về…
Si La Sol La La Sol Fa Mi

Thì lúc đó hai ta sẽ cùng mở rộng trái tim…
La Si Đô Đô Đô Mi Si La Si Mi2 Si

Và cùng cho nhau….
La La Đô Rê

Yêu lại từ đầu
Đô La-Si La La​cảm âm Yêu lại từ đầu
Nguồn: cảm âm Yêu lại từ đầu

No comments:

Post a Comment