cảm âm Vừa đi vừa khóc

VỪA ĐI VỪA KHÓC


Tình yêu ban đầu, tựa như là phép nhiệm màu.

m-d2-x-l, -m-l-x-d2-x-s.

Hạnh phúc đơn sơ, là những cái ôm đầu tiên.

m-d2-x-l, -s-l-l-s-d-r,m.

Là lúc nắm tay, hẹn hò tung tăng giữa phố đông người.

m-s-s-f, -d-m-s-l-l-d2,r2-d2-r,m.

Thẹn thùng trao nhau, cảm giác chiếc hôn đầu tiên.

m-l-x-d2, -d-d2-d2-x-l-x.

—————————

Và đến bây giờ, thì con tim em cũng đã hững hờ.

m-d2-x-l, -m-l-x-d2-d2-r2-r2-f,s.

Lời nói chia tay, của em lòng anh đau nhói.

m-d2-x-l, -s-d2-s-d2-r2-m2.

Hạnh phúc mong manh, sao em vội vàng đánh mất hỡi người.

l-m2,f2-m2-r2, r2-r2-d2-d2-r2-m2-d2-l.

Dù yêu người mới, cũng chỉ là người thứ hai,_

m-l-x-d2, -d2-d2-l-l-r2,m2-r2,

Chẳng thể như tình yêu đầu..

l,x-x-l-s-d2-l.

***********************

Đến khi mình chia tay anh và em chẳng còn thấy nhau.

m2-r2-d2-r2-m2-m2-r2-m2-r2-d2-s2,l2-s2.

Hai người 2 thế giới, 2 cuộc sống, 2 đường đi.

s2-m2-s2-s2-l2, -s2-m2-l2, -s2-r2-m2.

Em thì yêu người mới, anh thì tới với người sau.

l2-s2-l2-s2-l2, -s2-f2-s2-s2-r2-m2.

Mình đi qua nhau, như chưa bao giờ quen biết nhau.

l-f2-f2-f2, -f2-f2-f2-m2-f2-s2,l2-s2.

—————————

Em sẽ chẳng tìm thấy người nào yêu em nhiều hơn anh.

m2-r2-d2-r2-m2-r2-r2-m2-r2-d2-f2,s2-s2.

Anh cũng chẳng tìm ra người làm anh khóc như em này.

l2-s2-m2-s2-l2-s2-s2-l2-d3-l2-s2-m2.

Phải chăng mình sinh ra, để yêu nhau để rồi cách xa.

l2-s2-m2-s2-l2, -s2-l2-l2-s2-f2-l2-s2.

Để bước qua nhau__và làm nhau đau, mãi mãi,, sao em..

l-s2-f2-f2__-m2-m2-f2-f2, -l2-l2,, -s2-s2..


((Khóc,, khi tình phai màu…))

((r2,m2,, -r2-d2-r2-d2…))


Vừa đi vừa khóc, cho tình yêu đầu…

d2-r2-d2-r2,m2, -r2-d2-r2-d2.cảm âm Vừa đi vừa khóc
Nguồn: cảm âm Vừa đi vừa khóc

No comments:

Post a Comment