Cảm âm Tương Tư Nàng Ca Sĩ

Intro:

Re2 Fa2 Sol2 La2l2Sol2 Re2 Do2 Fa2 Re2 Do2 Re2 Sib,,,Sol Sib Do2 Sib Do2 Re2 Do2 Re2 Fa2.

Re Fa Sol LalSol Re Do Re Fa Do2 La Sol La Sib Re2 Do2 Re2 La Sol Fa Sol…


Gặp em từ buổi xem nhạc

Sol Sib Sol Sib Sol Re

Giọng ca ngọt êMi xiết bao

Sol Sib Sol Sib Fa2 Re2

Lời ca bỗng như lao Siao

Re2 Fa2 Sol2 Fa2 Re2 Re2

Mià lòng anh thấy Sao nao nao

La Sib Do2 Re2 Do2 Sib Sib

Đẹp như giấc Miơ hôm nào..

Sol Do2 Re2 La Fa Re

Từ khi gặp em anh buồn

Sol Sib Sol Sib Sol Fa Re

Lòng anh thầm nghe vấn vương

Sol Sib Sol Sib Fa2 Re2

Từ Doạo ấy đến hôm nay

Re2 Fa2 Sol2 Fa2 Re2 Re2

Mà Sao em vẫn như không hay

la Sib Do2 Re2 Do2 Sib Sib

Để anh nhớ thương ngày đêm

Sol Do2 Re2 La SolFa Re FaSol


Anh luôn Miong gặp em hoài

FaSol Sol Sol Fa-Sol-Fa Re

Cho lòng vơi hết đắng cay

Re2-Do2-Sib Do2-Re2-Do2-Re2 Fa2-Re2-Do2

Xin em chớ vội Lấy, chồng

Do2 Do2 Re2 Sol La Sib La Sol

Như người ta hát,, Diêu,, bông..

Fa Re Fa Soll Do2 La Sol-La

Như người ta teách,,, lá Diêu bông

Fa Re Fa Sol-La Sol-La-Sol Fa Sol-Sol

***************************

Chờ em chờ đến bao giờ

Sol Sib Sol Sib Sol Re

Để anh Dệt thêm giấc.. Mơ

Sol Sib Sol Sib Fa2 Re2

Đành ôm Miối tương tư đau

Re2 Fa2 Sol2 Fa2 Re2 Re2

Thì thôi em hãy cho anh xin

l Sib Do2 Re2 Do2 Sib Sib

Hẹn anh kiếp Sau ta gặp nhau….

Sol Do2 Re2 La Sol Fa ReSol…


Hẹn anh kiếp Sau ta gặp nhau….

Sol Do2 Re2 La Sol Fa ReSol…Cảm âm Tương Tư Nàng Ca Sĩ
Nguồn: Cảm âm Tương Tư Nàng Ca Sĩ

No comments:

Post a Comment