Cảm âm Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây

Cảm âm Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây


Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn

RE LA SOL DO2, LA SOL SOL LA

Hai đứa ở hai đầu xa thẳm

SOL LA SOL FA FA MI FA MI RE

Đường ra trận mùa này đẹp lắm

LA RE2 DO2 LA RE SOL LA DO

Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây.

FA2 SOL SOL SOL LA2 LA RE RE

Trường Sơn Tây anh đi, thương em, thuong em

LA RE2 RE2 RE2 DO RE2, RE2 DO RE2, RE2 DO2 RE2

Bên ấy mưa nhiều, con đường gánh gạo

RE2 DO2 LA DO2 FA FA DO2 RE2 LA

Muỗi bay rừng già cho dài tay áo

SIB RE2 SIB LA SOL, LA SOL SOL LA RE2

Hết rau rồi, em có lấy măng không.

LA SI LA SOL RE, LA RE2 RE2 SI LA

Còn Em thương anh bên Tây mùa đông

LA MI2 MI2 MI2 MI2 MI2 RE2 MI2

Nước khe cạn bướm bay lèn đá

MI2 FA2 MI2 RE2 DO2 MI2 RE2 DO2 LA MI2

Biết lòng anh say miền đất lạ

RE2 LA MI2 MI2 RE2 DO2 RE2 MI2 MI

Chắc em lo đường chắn bom thù

LA MI2 RE2 DO2 LA FA2 MI2 RE2

Anh lên xe, trời đổ cơn mưa

SIB SIB SIB SOL RE2 SOL SIB

Cái gạt nước xua đi nỗi nhớ

RE2 DO2 SIB DO2 RE2 DO2 SIB DO2 SIB DO2 RE2

Em xuống núi nắng về rực rỡ

SIB SIB SIB SOL RE2 SOL SIB

Cái nhành cây gạt nỗi riêng tư.

LA SOL FA SOL LA RE LA DO LA SOL LA

Từ nơi em đưa đến nơi anh

LA MI2 MI2 MI2 MI2 MI2 MI2 RE2 MI2

Những binh đoàn nối nhau ra tiền tuyến

MI2 FA2 MI2 RE2 DO2 MI2 RE2 DO2 LA MI2

Như tình yêu nối lời vô tận

RE2 LA MI2 MI2 RE2 DO2 RE2 MI2 MI

Đông Trường Sơn, nối tây Trường Sơn.

LA RE2 LA MI2 SOL2 MI2 LA RE2Cảm âm Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây
Nguồn: Cảm âm Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây

No comments:

Post a Comment