Cảm Âm Trống Cơm

Tình bằng có cái trống cơm

Sol sol đố2 đố2 đố2 sol

Khen ai khéo vỗ

Sol sol đố2 đố2

Ố mấy bông mà nên bông

Đố2 đố2 sol fa sol sol

Ố mấy bông mà nên bông

Đố2 đố2 sol fa sol sol

Một đàn tang tình con xít

Đồ2 đồ2 rê2 đồ2 rê2 mí2

Một đàn tang tình con xít

Đồ2 đồ2 rê2 đồ2 rê2 mí2

Ố mấy lội, lội, lội sông

Mí2 mí2 sol la-sol la-sol la đô2

Ố mấy đi tìm, em nhớ thương ai

Đố2 đố2 sol-fa-sol-la fa la đố2 la sol

Đôi con mắt ố mấy lim dim

Sol sol đố2 đố2 sol-la-sol-la đô2

Đôi con mắt ố mấy lim dim

Sol sol đố2 đố2 sol-la-sol-la đố2

Một bầy tang tình con nhện

Đồ2 đồ2 rê2 đồ2 rê2 sol

Ô ố ô ô mấy giăng tơ

Fa2 sol2 fa2 sol2 sol2 mi2-rề2-mi2

Giăng tơ ô mấy đi tìm, em nhớ thương ai

Mi2 mi2 sol2 sol2 mi2 đồ2 la đố2 la sol

Duyên nợ khách tang bồng

La-sol fa sol fa-sol-rê đồ

Duyên nợ khách tang bồng.

La2-sol2 fa2 sol2 fa2-sol2-rê2 đồ2


 


Cảm âm 2:


Sol sol do2 do2 re2 do2 sol sol fa sol.


do2 sol do2 do2 sol sol fa sol do2 do2 sol sol fa sol.


Do2 do2 re2 do2 re2 mi2,


do2 do2 re2 do2 re2 mi2 re2 mi2 sol2 sol, la sol,


la sol la sol la do2 do2 la sol la do2 sol la do2 la sol.


Sol sol do2 do2 sol la sol la do2,


Sol sol do2 do2 do2 sol la sol la do2


Do2 do2 re2 do2 re2 do2 re2 sol,


sol2 la2 sol2 mi2 sol2 mi2 re2 mi2,


mi2 re2 mi2 sol2 so2l mi2 re2 do2 la do2 la sol,


la sol mi sol mi sol mi re do.La sol mi sol mi sol mi re do.Cảm Âm Trống Cơm
Nguồn: Cảm Âm Trống Cơm

No comments:

Post a Comment