Cảm Âm Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh

Tôi thấy lặng lẽ vương sau hè

Đô2 Mi2 Si Mi2 La Sol Mi

Tôi thấy ngày ấy tìm đến đây

Đô2 Mi2 Si Mi2 Đô2 Sol2 Mi2

Tôi thấy thanh thản như mây trời

Đô2 Mi2 Si Mi2 La Sol Mi

Dần dần cứ xa rời tôi

Mi Fa Đô2 Si Sol La


Tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi

Đô2 Mi2 Si Mi2 La Sol Mi

Gọi những bình yên nào ghé chơi

Đô2 Mi2 Si Mi2 Đô2 Sol2 Mi2

Cần lắm gần lắm sao vời vợi

Đô2 Mi2 Si Mi2 La Sol Mi

Tuổi thanh xuân cũng như mây trời

Mi Fa La Mi2 Rê2 Si La


Lối về quanh co chẳng níu bước chân tôi về

Đô2 Si Đô2 Rê2 Sol Mi2 Fa2 Mi2 Rê2 Đô2

Có còn hôm qua ở đó

Đô2 Si Đô2 Rê2 Sol Mi2

Hết ngày âu lo rồi bỗng mãi hôm nay về

Đô2 Si Đô2 Rê2 Sol Mi2 Fa2 Mi2 Rê2 Đô2

Thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh

Đô2 Si La Mi2 Rê2 Sol La

Thấy yên bình giấc mơ trong lành

Đô2 Si La Mi2 Rê2 Si La


Cảm Âm Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh
Nguồn: Cảm Âm Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh

No comments:

Post a Comment