Cảm âm tình bạn

Tình Bạn

Bao tháng ngày,nơi chốn này, ta đâu biết,

Sol la fa , sol la fa ,sol la do2

Trong biển đời,mình bên nhau hay xa rời,

Do2 re2 fa , re fa sol sol fa re

Tình bạn ta sáng soi ngàn năm.

Re fa sol la sol fa sol

Giữ trong lòng những vui buồn,

(sol)la sol fa (sol)la sol fa

Nào ai biết trong biển đời,một ngày kia ta xa rời còn gặp nhau.

sol la do2 do2 re2 fa , re fa sol sol fa re do re fa


Người bạn thân anh nơi chốn nao,

sol la do2 do2 do2 re2 do2

Giờ lê bước trên con đường về,những con đường mình đã qua,

re2 mi2 fa2 mi2 re2 do2 la , (sol)la sol fa re (do2)re2 do2

Những kỷ niệm giờ tìm đâu.

(sol)la sol fa re fa sol

Người bạn thân nơi chốn nao,

sol la do2 do2 do2 re2 do2

Từng đêm ngắm ngôi sao trên trời,

re2 mi2 fa2 mi2 re2 do2 la

Ước mong rằng mình có nhau,những vui buồn đành chôn sâu…

(sol)la sol fa re (do2)re2 do2 , (sol)la sol fa re fa solCảm âm tình bạn
Nguồn: Cảm âm tình bạn

No comments:

Post a Comment