Cảm âm Tình đất

Đất bạc màu và vai áo em bạc thêm

Fa2 Sol2 Re2 Do2 ,Do2 Fa2 Sol2 Do3 La2 Sol2 La2


Trắng mưa trên đồng, mưa giăng lối nhỏ em về

La2 La2 La2 Sol2 Re2,Fa2 Sol2 Sol2 Fa2 Sol Re2 Do2


Đất cùng ta trải bao nắng bao ngày mưa

Do2 Re La Sol Do2 ,Do2 Re2 Fa2 Sol2 La2 Sol2 Re2 Sol2


Đất ôm trọn kiếp người, mảnh đất quê hương ta

Sol2 Sol2 Re2 Do2 Re2 Fa2 Do2,Sol La2 Sol2.Sol Fa


Đất yêu người bàn chân lấm bùn khuya sớm , ơ ơ ..

Do3 Re3 Do3 Sol Fa2 ,Fa2 Sol2 Do3 Re3 Do3 Fa2 Sol2 Do3,Re3 Do3


Đất thương người lẻ loi thân cò trên đồng

La2 La2 Re2 ,Fa2 La2 Sol2 Fa2 Sol Re2 Do2


Nghe rì rào đâu đó tiếng thì thầm của đất o o

Do3 Re3 Do3 Fa2 ,Fa2 Sol2 Do3 Re3 Do3 Fa2 Sol2 Do3,Re3 Do3


Tiếng dòng sông vỗ sóng gọi ta về

La2 Re2 Sol ,Sol2 La2 Do2 Sol2 Fa2 ….


Đất bạc màu và vai áo em bạc thêm

Fa2 Sol2 Re2 Do2 ,Do2 Fa2 Sol2 Do3 La2 Sol2 La2


Nắng nghiêng trên đồng, xa xa lối nhỏ ai về

La2 La2 La2 Sol2 Re2,Fa2 Sol2 Sol2 Fa2 Sol Re2 Do2


Đất mẹ ru lòng ta nỗi đau niềm thương

Do2 Re La Sol Do2 ,Do2 Re2 Fa2 Sol2 La2 Sol2 Re2 Sol2


Nắng vẫn vàng trên đồng và gió như miên man.

Sol2 Sol2 Re2 Do2 Re2 Fa2 Do2,Sol La2 Sol2.Sol FaCảm âm Tình đất
Nguồn: Cảm âm Tình đất

No comments:

Post a Comment