cảm âm Thương nhau lý tơ hồng

THƯƠNG NHAU LÝ TƠ HỒNG


Từ miền nam anh ngược ra bắc

La la Mi. Mi Re Mi Sol..

Mang theo câu hò điệu lý chín dòng sông.

Mi Mi Mi-Re Do la Mi Sol Do Re..

Mang theo tấm lòng con trai miệt vườn

Si si Re sol si si..mi mi ..

Anh ra đón nàng với cả yêu thương.

Si si Re sol la mi-la Do la Do…Này ngựa ô kiêu vàng anh khớp

La la Mi. Mi Re Mi Sol..

Xôn xao câu hò điệu lý bớ nàng ơi

Mi Mi Mi-Re Do la Mi Si Do Re..

Băng qua núi đèo cao cao chập chùng

Si si Re sol si si..mi mi ..

Đưa nàng về vinh xao xuyến lý chung tình.

La mi mi-la Do Re Mi Mi Re-Do la….


ĐK:


Quan họ người ơi tương tư mà chim sáo

(Vuốt từ Fa-La)La Sol Sol La Sol Sol Re Sol La…

Xe chỉ luồng kim thiếp thương chàng từ lâu

La Sol Sol La La Sol Re Mi Sol…

Áo bay… ai đã qua cầu

Mi-Sol Mi-Sol Re…Si Re si-la sol…

Đôi mình… duyên tình đậm sâu.

Si-Re si-Do mi…La mi la Do….

Quan họ người ơi tương tư mà chim sáo

La Sol Sol La Sol Sol Re Sol La…

Đến hẹn lại lên thiếp theo chàng một phen

La Sol Sol La La Sol Re Mi Sol…


Gió đưa… bông lúa trên đồng

Mi-Sol Mi-Sol Re…Si Re si-la sol…

Thương nhau… thương nhau lý tơ hồng

Si-Re si-la si… si si Mi Re-Do la…

Tơ hồng…(tơ hồng) quan họ người ơi

La-Do3 La-Sol Re…Sol Re Sol La…

tơ hồng…(tơ hồng) ngựa ô,ngựa ô.

La-Do3 La-Sol Re… Sol La Sol La…

Tơ hồng…(tơ hồng) quan họ người ơi

La-Do3 La-Sol Re…Sol Re Sol La…

tơ hồng…(tơ hồng) ngựa ô,ngựa ô.

La-Do3 La-Sol Re… Sol La Sol La…


cảm âm Thương nhau lý tơ hồng
Nguồn: cảm âm Thương nhau lý tơ hồng

No comments:

Post a Comment