Cảm âm thói đời

Cảm âm thói đời


Đường thương đau đầy ải nhân gian
L D2 D2 M D2-R2 D2 D2

ai chưa qua chưa phải là người !
M2 M2 M2 M2 L D2-L S-L

Trong thói đời, cười ra nước mắt !
S2 L2 L, L M2-S2 L2 L2

Xưa trắng tay gọi tên bằng hữu.
M2 S2 M2, L D2 L M2

Giờ giàu sang quên kẻ tâm giao,
M L D, D2 L-M2 D2 D2

còn gian dối cho nhau.
L R2-M2 S2 F2 M2

Người yêu ta rồi cũng xa ta
L D2 D2 M D2-R2 D2 D2

nên chung thân ta giận cuộc đời !
M2 M2 M2 M2 L D2-L S-L

Đôi mắt nào từng đêm buốt giá !
S2 L2 L, L M2-S2 L2 L2

Bên chiếu chăn tình xa nhịp thở,
M2 S2 M2, L D2 L M2

Tiền đổi thay khi rủ cơn mê
M L D, D2 L-M2 D2 D2

để chua xót trên bước về !
L R2-M2 S2,M2-R2 M2-S2 L

Rượu trần ai gọi niềm cay đắng.
D2 D2 S2 D2 M2 S2-L2 D3

Những suy tư in đậm đường hành,
M2 D3 L2 L2, L2 R2-M2 D2 L

Mình còn ai đâu để vui
M L D2, D2 L D2

khi trót xa vũng lầy nhân thế.
M2 S2 M2, R2 L R2 M2

Cỏ ưu tư muộn phiền lên xám môi.
L M2-R2 D2,M L D2 R2 M2 D2

Bạn quên ta tình cũng quên ta
L D2 D2 M D2-R2 D2 D2

nên trong đêm thui thủi một mình !
M2 M2 M2 M2 L D2-L S-L

Soi bóng đời bằng gương vỡ nát,
S2 L2 L, L M2-S2 L2 L2

Nghe xót xa ngồi lên tròng mắt.
M2 S2 M2, L D2 L M2

Đoạn buồn xa ta đã đi qua.
M L D, D2 L-M2 D2 D2

Ngày vui tới, ta vẫn chờ.
L R2-M2 S2,M2-R2 M2-S2 LCảm âm thói đời
Nguồn: Cảm âm thói đời

No comments:

Post a Comment