Cảm Âm Sự Thật Sau Một Lời Hứa

Đâu cần em cất bước ra đi

F d f s D l l

Mới biết em không về

D D l s f

Yêu chi để rồi phải xa lạ

Sib Sib f f sls r d

Đâu cần em phải nói em yêu anh

F d f s D l l l

Sẽ chết khi không có anh

D D l s l f

Rồi thất hứa khi không làm được

f R R D D l-s

Hãy im lặng em nhé vì kể từ giờ anh sẽ không tin vào ai

s-l s f s l l l l R F M R l- D

Kể cả anh đây cũng chẳng thể tin anh

l R D D D D f s l

Vì đã có lần đau quá anh đã tự hứa

r s-l s f s l l s l

Anh sẽ không yêu một ai

R F M R D (bỏ chữ Một)

Nhưng đã thất hứa để được yêu em mãi

D R R R D R M F S

Sự thật đã cho anh biết rằng Anh không phải người em tìm kiếm lâu nay

D D F M R D l l l s l D l R D D

Nhưng bởi vì em là người anh muốn tìm

F r m f r f s D l

Dẫu biết yêu nhau không thành chia tay là điều để giải vây

M F M R D l l l s l D R D

Nhưng trong lòng anh đâu muốn như vậy

R R D R D R D l-s

Anh cố giữ em ở lại nhưng ngược lại em tìm cách buông tay

M F M R D ll s s l f R D D

Anh cố mỉm cười quay đi nhưng dằm trong tim người có hay

F r m f s f s s f D l

Câu hứa yêu anh muôn đời nhưng sao giờ đây mỗi người mỗi nơi

M F M R D l l l s-l D l R D

Hỡi người ơi đổi dời được câu hứa.

D-R D R R R M F S

Vậy em hứa để làm gì

D R M R D RCảm Âm Sự Thật Sau Một Lời Hứa
Nguồn: Cảm Âm Sự Thật Sau Một Lời Hứa

No comments:

Post a Comment