Cảm âm Sợi nhớ sợi thương

cảm âm
SỢI NHỚ SỢI THƯƠNG
Là đố đố. La rế rế
Rế là fá, rế đố là rế
Són són són lá són fá rế fá
Là rế đố, rề la la sòn la
Là rế đố,fà son la son fa rề
Rế là rế fá ,fá rế la rế là
Rế là rế lá ,són fá rế fá
Rế đố rế, rề la la sòn la

Son fà son, fa rề son la đố

Là rế mí ,mí mí rế mí fá

Rế fá són lá,lá lá đố rế mí

Là mí mí són,lá lá đố mí rếCảm âm Sợi nhớ sợi thương
Nguồn: Cảm âm Sợi nhớ sợi thương

No comments:

Post a Comment