Cảm âm sáo trúc - Yêu anh

YÊU ANH


Yêu anh yêu anh yêu như những giấc mơ

Mi Mi Mi Mi Fa Sol Mi Rê

Giấc mơ dài thật dài và em không có lối ra.


Mi Rê Đô Đô Đô Là Đô Rê Mi Fa Mi

Yêu anh yêu anh yêu chỉ anh thôi.


Mi Mi Mi Mi Fa Sol Mi Rê

Yêu anh hết thân này.


Rê Rê Mi Rê Đô

Yêu anh chẳng tiếc gì.


Rê Rê Mi Rê Đô

Bằng tất cả những gì em có , bằng cả yêu thương .


Sol Đố Đố Đố La Si Đố Mi Mi Fa Sol

Dù dấn thân vào ngục tối.


Mi La Sol Mi Fa Sol

Yêu thôi cứ yêu thôi , anh là ánh sáng.


Sol Sol La Sol Sol Si La Si Đố

Xin anh gần lại bên em, đừng rời xa em


Mi Rê Đô Đô Sol La La Si Đố Rế

Xin đừng bỏ em ở lại , xin đừng dập tắt đi


Đố Si Si Đố Sol Sol Đố Si Si Rế Đố

Nỗi nhớ không tên theo em theo em đến cuối cuộc đời


La La Sol Sol Fa Fa Mi Mi Fa Mi Rê Rê

Yêu là chẳng nghe điều gì , yêu là chẳng tiếc chi


Đố Si Si Đố Sol Sol Đố Si Si Rế Đố

Dù mai nắng sau cơn mơ kia em sẽ đớn đau thật nhiều


Mi Sol La Sol Sol Fa Fa Mi Mi Fa Mi Rê Rê

Nhưng không hề hối tiếc và chẳng cần lo âu


Rê Rê Đô Sol La Đô Đô Đô Sol Sol

Vì trái tim em không anh chắc sẽ ngừng đập…


Đô Sol Fa Fa Mi Mi Rê Mi Mi Đô Đô.Cảm âm sáo trúc - Yêu anh
Nguồn: Cảm âm sáo trúc - Yêu anh

No comments:

Post a Comment