Cảm âm sáo trúc - Trái tim của em cũng biết đau

TRÁI TIM CỦA EM CŨNG BIẾT ĐAU


Trái tim của em rất đau, chỉ muốn buông tình ta ở đây

Mi2 Rê2 La Rê2 Mi2 Rê2, La Mi2 Rê2 Sol Rê2 Sol2 Mi2

Vì cho đến giờ chẳng có ai biết em tồn tại

Đô2 Rê2 Mi2 La La Mi2 Rê2 Rê2 Si Sol Mi

Những lần chào nhau bối rối

Mi2 Rê2 La Rê2 Mi2 Mi2

Người ở bên cạnh anh chẳng nghi ngờ, lòng em lại chẳng nhẹ nhàng

La Mi2 Rê2 Sol Rê2 Sol2 Mi2 Đô2, La Đô2 La Rê2 Si La


[ĐK]:

Lời biệt ly buồn đến mấy cũng không thể nào

Mi2 Mi2 Sol2 Mi2 La2 La2 La2 Mi2 Mi2 Rê2

Làm cho em gục ngã đến mức tuyệt vọng

Đô2 Rê2 Mi2 Sol2 Mi2 Si2 Si2 Si2 Mi2 Mi2

Chỉ là vết thương sâu một chút thôi anh à

Mi2 Sol2 Đô3 Si2 La2 Sol2 Si2 La2 Sol2 Mi2

Ngày mà anh tìm đến, em tin anh thật lòng

Mi2 Mi2 Sol2 Mi2 La2, La2 La2 Mi2 Mi2 Rê2

Và yêu em bằng những cảm xúc tự nguyện

Đô2 Rê2 Mi2 Sol2 Mi2 Si2 Si2 Si2 Mi2 Mi2

Làm em quá yêu nên mù quáng đến yếu lòng 

Mi2 Si2 Đô3 Si2 La2 Sol2 Si2 La2 Sol2 Mi2


Là ngày chúng ta bắt đầu những sai lầm

La2 Si2 Đô3 Si2 La2 Sol2 Si2 La2 Sol2 Mi2

Dù cho bây giờ trái tim anh dành hết cho em và yêu em rất nhiều

La Si Đô2 La Sol2 Fa2 Fa2 Đô2 Sol2 Fa2 Mi2 Rê2 Mi2 Mi2 Sol2 Đô2

Nhưng sau này sẽ ra sao?

Đô2 Đô2 La Mi2 Rê2 Rê2

Em không thể cố tiếp tục nữa …

Rê2 Rê2 Đô2 Mi2 Mi2 Rê2 Mi2.


Chẳng bao giờ em trách anh

Mi2 Rê2 La Rê2 Mi2 Rê2

Chỉ biết im lặng như thế thôi

Đô2 Rê2 Đô2 Sol Đô2 Rê2 Đô2

Khóc trong lòng không nói ra… mới xót xa

Mi2 Rê2 La Rê2 Mi2 Rê2… Sol2 Fa2 Mi2.

 Cảm âm sáo trúc - Trái tim của em cũng biết đau
Nguồn: Cảm âm sáo trúc - Trái tim của em cũng biết đau

No comments:

Post a Comment