Cảm âm sáo trúc sáo trúc bài Phiêu du - Đan Trường

PHIÊU DU


Từ khi em đến mây bỗng xanh quanh đời tôi

SOL-LA DO MI SOL, SOL LA SOL MI RE DO MI

Mùa hoa tim tím cũng theo em trên bờ môi

SOL- LA DO RE MI, LA SOL MI RE DO RE

Mắt thu em hiền hoà mộng xưa bỏ đi năm nào

MI RE DO LA LA SOL LA RE SI LA SOL

nay về đây cười bên hiên vắng( a há a )

SOL MI SOL SOL DO RE MI ( SOL LA SOL MI )


Thời gian như gió mang giấc mơ đi thật xa

SOL-LA DO MI SOL, SOL LA SOL MI RE DO MI

Làn mây phiêu lãng cho bóng em nay là mưa

SOL- LA DO RE MI, LA SOL MI RE DO RE

Tháng năm đi về phai nhạt mau bóng em trong hồn

MI RE DO LA LA SOL LA RE SI LA SOL

Mưa buồn tênh ngàn mưa cây lá a há a

SOL MI SOL SOL DO RE MI ( SOL LA SOL MI )


Những cánh bướm hoa hồng trở về cùng em cho tôi ngẩn ngơ

SOL SOL SOL MI RE RE RE MI SOL SOL SOL MI SOL

Hoa bâng khuâng dưới mưa thơm như môi hồng gửi về mộng mơ

RE RE RE MI RE RE RE DO LA LA LA SOL LA

Giấc mơ vẫn quay đều, chiếc hôn giữa mây trời ơ hơ hờ hơ

LA SOL LA SOL MI , MI RE MI RE DO (MI RE DO SI DO SI LA )

 Cảm âm sáo trúc sáo trúc bài Phiêu du - Đan Trường
Nguồn: Cảm âm sáo trúc sáo trúc bài Phiêu du - Đan Trường

No comments:

Post a Comment