Cảm âm sáo trúc sáo trúc bài Làm dấu - Phan Đình Tùng

LÀM DẤU


Con đặt tay lên trán tôn vinh Chúa Cha toàn năng…

Rê đồ rê mi fa, mi mi sol, mi rê đồ rê

Con đưa tay xuống ngực chúc tụng Chúa Con tình yêu…

Fa fa fa sol fa rê, la sol đô si la sol la

Đưa tay sang trái, phải vinh danh Chúa Thánh Thần…

Đô đô đô rế đô si, si la đố si la

Nguồn ơn Thánh Thiêng hồng phúc đời con…

Fa sol la sol sol si sol la

Mỗi lần làm Dấu Thánh xin ngự đến trong tâm hồn con…

Rê đồ rê mi fa, mi mi sol, mi rê đồ rê

Mỗi khi con cầu nguyện xin hãy biến đổi tâm hồn con…

Fa fa fa sol fa rê, la sol đô si la sol la

Xin cho con giống Ngài trong lời nói việc làm…

Đô đô đô rế đô si, si la đố si la

Ước mong đời con nên dấu chỉ yêu thương, của ngài giữa đời…

La sol, mi fa sol si, sol la la , sol mi la rê


DK

Con làm Dấu hằng ngày, con làm Dấu một đời…

Fa rề fa rê rê, fa rề fa rề rề

Khắc ghi tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa trong trái tim con…

Fa mi rê mi, đô đô đô rế, la đô si la

Ôi Dấu Thánh nhiệm màu dấu ấn tình yêu…

Si si si sol sol, si si sol la

Nhắc nhở con luôn hướng lòng lên Chúa…

Si sol la la mi đô rê mi

Con làm Dấu hằng ngày, con làm Dấu một đời..

Fa rề fa rê rê, fa rề fa rề rề

Khắc ghi tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa trong trái tim con..

Fa mi rê mi, đô đô đô rế, la đô si la

Ôi Dấu Thánh nhiệm màu dấu ấn tình yêu..

Si si si sol sol, si si sol la

Chúa mãi ở trong con….con ở trong Chúa….

Si sol la la , đô la đô rê


Cảm âm sáo trúc sáo trúc bài Làm dấu - Phan Đình Tùng
Nguồn: Cảm âm sáo trúc sáo trúc bài Làm dấu - Phan Đình Tùng

No comments:

Post a Comment