Cảm âm sáo trúc sáo trúc bài Hương đêm bay xa - Hari Won

HƯƠNG ĐÊM BAY XA


Anh hẹn em, khi trời đêm

Đô Là Đô, Đô Là Đô

Mưa bay bay cho lá rơi ngoài thềm

Rê Rê Rê Rê Mí Rê Đô Đô

Mong thật lâu chẳng thấy người đâu

Đô Là Đô Là Đô Là Đô

Anh nơi đâu có biết em buồn rầu

Rê Rê Rê Rê Mí Rê Đô Đô

Buồn quá đi thôi. Ngày với đêm trôi

Đô Sol Mi Rê Đô Sol Mi Rê

Em mong đợi vậy thôi ( anh nơi đâu hãy quay về với em )

Rê Rê Đô Là Đô (Rê Rê Rê Đô Rê Đô Rê Đô)

Giờ biết sao đây. Chẳng thấy anh đâu

Đô Sol Rê Rê  Đô Sol Rê Đô

Em mong đợi thật lâu ( anh nơi đâu hãy quay về quay về )

Rê Rê Đô Là Đô (Rê Rê Rê Đô Rê Đô Rê Đô )

Cho hương đêm bay đi xa mãi

Đô Đô Đô Đô Đô Đô Rê

Không còn đây nỗi nhớ kêu dài

Rê Đồ Rê Rê Mí Rê Đô

Không còn anh và không còn ai

Đô Là Đô Là Đô Là Đô

Trao cho em những giấc mơ đắm say

Đô Đô Đô Đô Rê Đô Rê Đô

Dù giờ này anh đang nơi đâu

Sòl Sòl Đô Đô Rê Rê

Không còn yêu như phút ban đầu

Rê Đô Rê Rê Mi Rê Đô

Quay mặt đi lòng em hoài nghi

Đô Là Đô Là Đô Là Đô

Không yêu anh tin anh nữa đâu Babe..

Fa Fa Fa Fa Mi Fa Mi (Rê Đô)

không tin anh nữa đâu Babe.. babe…babe

Đô Đô Đô Rê Đô (Đô Sì Đô Sì Đô Rế-Đô)


Cảm âm sáo trúc sáo trúc bài Hương đêm bay xa - Hari Won
Nguồn: Cảm âm sáo trúc sáo trúc bài Hương đêm bay xa - Hari Won

No comments:

Post a Comment