Cảm âm sáo trúc - Ngốc

NGỐC


Có rất nhiều những câu chuyện 


Fa2 Mi2 Đô2, Fa2 Mi2 Đô2

Em dấu riêng mình em biết


Sol La Sol Fa Sol La

Cũng bởi vì hạnh phúc của mình .. Muốn gìn giữ nên em đành lặng im 


La Sol Fa, Fa Đô2 Đô2 (Sol-La)… Sol Fa La Sol Sol Fa Fa Sol

Có những lần .. Anh dối em … Em vẫn nhớ những lần như thế 


Fa2 Mi2 Đô2, Fa2 Mi2 Đô2… Sol Sol La Sol Fa Sol La
Quá yêu anh , nên e san sẻ, một nửa cho ai kia


La Sol Fa.. Đô2 Đô2 Đô2 (Sol-La), Sol La Sol Fa Fa

Nhiều khi em rất muốn đến bên một ai, và nói rằng , anh ấy đang lừa dối


Fa Rê2 Rê2 Mi2 Fa2, (Rê2-Mi2) Mi2 La Đô2, La Sol Fa, Sol Sol Fa (Sol-La)

Nhiều khi em rất muốn đến bên một ai để khóc , che đi sự yếu đuối


Fa Rê2 Rê2 Mi2 Fa2, (Rê2-Mi2) Mi2 La Đô2, Đô2 Rê2, Fa2 Fa2 Rê2 Fa2 Sol2[ĐK:]


Em cũng chỉ là con gái thôi


Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Fa2 Sol2 Mi2

Buồn là khóc hay vui là cười 


Đô2 Đô2 Rê2, Rê2 Rê2 Đô2 Đô2

Em cũng chỉ muốn e như bao người , được anh yêu thương một mình em thôi 


Fa2 Mi2 Fa2 Fa2 Fa2 Fa2 Mi2, Đô2 Mi2 Mi2 Rê2, Rê2 Rê2 Fa2 Sol2

Nhiều khi em không thể ngờ , yêu anh em mạnh mẽ đến vậy 


Fa Fa2 Fa2 Fa2 Sol2 Mi2, Rê2 Rê2 Đô2 Rê2 Rê2 Đô2

Mạnh mẽ hay là ngốc đây em không phân định được điều gì nữa 


Fa Fa2 Fa2 Fa2 Sol2 Mi2, Mi2 Mi2 Mi2 Rê2, Rê2 Rê2 Fa2 Sol2

Khi em quá yêu anh


Mi2 Fa2 Sol2 Mi2 Rê2Cảm âm sáo trúc - Ngốc
Nguồn: Cảm âm sáo trúc - Ngốc

No comments:

Post a Comment