Cảm âm sáo trúc - Nếu lúc trước em đừng tới

NẾU LÚC TRƯỚC EM ĐỪNG TỚI


Chuyện tình ngày xưa, mơ hồ như cơn gió vô tình


Đô Đô Rê Fa, Fa Rê Fa Sol La Sol Fa


Từng mùa đông qua, luôn làm se sắt trái tim mình


Fa Fa Sol La, La Sol La Đô2 Rê2 Đô2 La


Chẳng còn chi nữa sao lòng ta cứ mãi bâng khuâng khi trời mưa


La La Đô2 Rê2, Rê2 Đô2 Rê2 Fa2 Fa2 Rê2 Đô2 La Sol La


Và dường như niềm thương nhớ vẫn chưa phai mờ


Rê Fa Sol, Sol La Đô2 La Sol Fa Fa


Đoạn đường ngày xưa anh và em chung bước đi về


Đô Đô Rê Fa, Fa Rê Fa Sol La Sol Fa


Đoạn đường hôm nay riêng mình anh lê gót ê chề


Fa Fa Sol La La Sol La Đô2 Rê2 Đô2 La


Đường vào tình yêu sao giờ đây rẽ lối chia đôi trong tình yêu


La La Đô2 Rê2, Rê2 Đô2 Rê2 Fa2 Fa2 Rê2 Đô2 La Sol La


Bởi vì đâu hai chúng ta không thể có nhau.


Rê Fa Sol Sol La Sol Fa Rê Sol Fa


[ĐK:]


Còn nhớ những lúc đắm đuối, vui với nhau em thật tươi cười


La Fa2 Fa2 Fa2 Fa2 Fa2, Fa2 Sol2 Fa2 Rê2 Đô2 Rê2 Đô2


Và em nói em sẽ mãi yêu đến trọn cuộc đời


La Đô2 Rê2 Đô2 Rê2 Fa2 Rê2 Đô2 La Sol La


Thời gian như con nước trôi, lời em như cơn gió thôi


Fa Sol Sol Sol La Sol, La Đô2 Đô2 Đô2 Rê2 Đô2


Và giờ đây em bỏ anh một mình đơn côi


La Đô2 Rê2 Rê2 Đô2 Rê2 Đô2 Rê2 Fa2 Sol2


Nếu lúc trước em đừng tới, có lẽ tốt hơn người ơi


La2 La2 La2 Sol2 Fa2 La2, Sol2 Sol2 Sol2 Fa2 Rê2 Fa2


Và anh chẳng cần bận tâm những điều gian dối


Đô2 Rê2 Đô2 Rê2 Fa2 Sol2 La2 Sol2 Fa2 Sol2 La2


Nếu lúc trước em đừng tới, nói những tiếng yêu đầu môi


La2 La2 La2 Sol2 Fa2 La2, Sol2 Sol2 Sol2 Fa2 Rê2 Fa2


Thì đâu buồn chi khi mỗi đứa một phương trời.


Đô2 Rê2 Đô2 Rê2 Fa2 La2 Sol2 Fa2 Sol2 Fa2Cảm âm sáo trúc - Nếu lúc trước em đừng tới
Nguồn: Cảm âm sáo trúc - Nếu lúc trước em đừng tới

No comments:

Post a Comment