Cảm âm sáo trúc - Một nhà

MỘT NHÀ


Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường


Mi2 Mi2 Mi2 Đô2 Đô2 Si, Rê2 Đô2 Si Si Si La


Đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ


Đô2 Đô2 Si Sol La Đô2, Mi2 Mi2 Rê2 Đô2 Đô2


Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui


Mi2 Mi2 Mi2 Đô2 Đô2 Si, Rê2 Rê2 Rê2 Rê2 Sol2 Mi2


Nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời


Mi2 Mi2 Đô2 Sol La, Mi2 Rê2 Rê2 Đô2 Đô2


Vẫn ánh mắt ấy sáng long lanh


Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Rê2 Rê2


Như trời cao mây trắng trong lành


Rê2 Đô2 Rê2 Rê2 Mi2 Rê2 Đô2


Đến hôm nay anh vẫn chưa thể tin em đã về đây với anh


Mi2 Rê2 Rê2 Rê2 Mi2 Rê2 Đô2 Fa2 Mi2 Rê2 Si Đô2 Rê2 Đô2


Nhớ những lúc đứng dưới mái trường xưa


Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Đô2 Rê2


Cùng dừng xe dưới gốc cây trú mưa


Đô2 Đô2 Rê2 Rê2 Mi2 Rê2 Sol2 Rê2-Đô2


Đến hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón đưa


Mi2 Rê2 Rê2 Rê2 Mi2 Rê2 Đô2 Rê2 Fa2, Mi2 Rê2 Đô2 Si Đô2 Rê2 Mi2 Đô2


Ta giờ đây chung trời mây ta cùng đón tương lai


Mi2 Rê2 Mi2 Mi2 Rê2 Mi2 Mi2 Rê2 Mi2 Fa2 Mi2 Rê2


Tay cầm tay ta cùng vui say chân bước đường dài


Rê2 Đô2 Rê2 Rê2 Đô2 Rê2 Rê2 Rê2 Mi2 Đô2 Đô2


Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu


Mi2 Rê2 Mi2 Mi2 Rê2 Mi2 Rê2 Đô2 Mi2 Rê2 Đô2


Chúng ta sẽ về chung một nhà


Fa2 Mi2 Rê2 Đô2 Rê2 Đô2 Đô2


Dẫu gian khó dẫu mưa gió ta cùng đón ngày mai


Mi2 Rê2 Mi2 Mi2 Rê2 Mi2 Rê2 Đô2 Mi2 Đô2 Rê2


Ta thường nghe sau cơn mưa là trời sẽ nắng lại


Rê2 Đô2 Rê2 Rê2 Rê2 Rê2 Đô2 Đô2 Rê2 Sol2 Mi2


Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu


Mi2 Rê2 Mi2 Mi2 Rê2 Mi2 Rê2 Đô2 Mi2 Rê2 Đô2


Chúng ta đã về chung một nhà


Fa2 Mi2 Rê2 Đô2 Rê2 Đô2 Đô2Cảm âm sáo trúc - Một nhà
Nguồn: Cảm âm sáo trúc - Một nhà

No comments:

Post a Comment