Cảm âm sáo trúc - Lại một lần nữa

LẠI MỘT LẦN NỮALại một đêm lại một đêm nữa.

Do-Re-Fa-Fa-Fa-Son-La

Tôi ngồi ôm bóng tối,, mình tôi.

Son-Fa-Son-Son-La-Re-Fa

Lại một lần nữa, yêu thương xa rồi.

Fa-Fa-Fa-Do2-Do2-Do2-La-SonFa

Tôi lại ngồi khóc mình tôi biết thôi.

Fa-Re-Re-Fa-Re-Fa-La-Son

Lại một người ra đi mãi mãi.

Do-Do-Do-Fa-Fa-Son-La

Từng nỗi nhớ cuốn theo đem dài.

Son-La-Do2-Re2-Do2-La-SonFa

Chợt lòng bỗng thấy cô đơn lẻ loi

Fa-Fa-Re2-Re2-Do2-Do2-La-Do2

Tôi lại ngồi khóc cho cuộc tình tôi.

Son-Fa-Fa-Son-Fa-Re-Fa-Son

——————-

Nào tôi có dối gian khi tôi yêu em, hỡi người.

Do2-Re2-Fa2-Re2-Do2-Do2-Do2-Do2-Do2-La-Son

Mà nhận lấy với tôi, nay chỉ thấy buồn thôi.

Do2-Re2-Fa2-Re2-Do2-Do2-Do2-Re2-Son-La

Tôi sẽ không trách người.

Son-La-Son-La-Fa

Cũng không trách cho cuộc đời

La-Son-La-Son-Fa-Re

Vì tình yêu chất chứa đến với tôi.

Do-Do-Do2-Do2-Do2-Do2-La-Son

Và cầu chúc cho em em luôn yên vui bên người.

Do2-Re2-Fa2-Re2-Do2-Do2-Do2-Do2-Do2-La-Son

Thật hạnh phúc nghe em,, anh sẽ thấy thật vui.

Do2-Re2-Fa2-Re2-Do2-Do2-Do2-Re2-Son-La

Anh sẽ luôn nguyên cầu, chúc phúc cho hai người.

Son-La-Son-Fa-Fa-Son-La-Son-Fa-Re

Và hãy luôn luôn tươi cười. Đừng như tôi…

Do-Re2-Do2-Do2-La-Son-Do-Fa-SonFa

Cảm âm sáo trúc - Lại một lần nữa
Nguồn: Cảm âm sáo trúc - Lại một lần nữa

No comments:

Post a Comment