Cảm âm sáo trúc – Hẹn một mai - Bùi Anh Tuấn

HẸN MỘT MAI


Có con đường nào bước qua, ta đến mang em món quà


La Fa Rê Rê La Sol Fa Sol Fa Fa Mi Đô


Hẹn hò yêu thương ta say đến già


Đô Rê Mi Fa Mi Mi Sol Đô


Nắng mưa là chuyện nắng mưa ai biết con tim đã vừa


La Fa Rê Rê La Sol Fa Sol Fa Fa Mi Đô


Chạm đến hạnh phúc hay mà chưa


Đô Sib Sib La Sib La Sol Fa


Vô tình là cơn gió mang yêu thương đến gần anh


Fa Mi Fa Đô2 Rê2 Đô2 Đô2 Đô2 Đô2 Fa Fa


Giữ gìn là trọng trách đôi vai anh thêm sức mạnh


Fa Mi Fa Đô2 Rê2 Đô2 Đô2 Đô2 Đô2 Rê2 La


Tin tưởng là lời hứa sau bao lâu vẫn tìm nhau


Fa Mi Fa Đô2 Rê2 Đô2 Đô2 Đô2 Đô2 Fa Sol


Anh chẳng hứa sẽ sang giàu


Fa Mi Đô2 Sib La Fa


Chỉ hứa yêu dài lâu


Rê Đô2 Sib Fa Sol


Lỡ mai rời xa ai biết được


La Sol Fa Rê2 Mi2 Fa2 Đô2


Chợt biến mất hay vội lạc những nốt yêu thương


La Đô2 Đô2 Sib Fa Fa Sol Sib La La


Mất nhau ngoài kia không với kịp


La Sol Fa Rê2 Mi2 Fa2 Đô2


Về ánh hoàng hôn nơi có đôi tim cùng nhịp


La Đô2 La Sib La Sol Sol Fa FaCảm âm sáo trúc – Hẹn một mai - Bùi Anh Tuấn
Nguồn: Cảm âm sáo trúc – Hẹn một mai - Bùi Anh Tuấn

No comments:

Post a Comment