Cảm âm sáo truc - Em của quá khứ

EM CỦA QUÁ KHỨ


Ngoài anh em có những ai bên em hiện tại

Sol Đô2 Rê2 Mi2 Mi2 Rê2 Đô2 Đô2 Sol Sol

Vì yêu em nên anh còn ở lại

Sol Đô2 Rê2 Rê2 Rê2 Đô2 Sol2 Mi2

Cuộc đời cho em tiếng ca, yên vui mái nhà

Sol La Đô2 Rê2 Rê2 Đô2, Si Si Đô2 Sol

Nhưng đối với em không bao giờ là tất cả

Đô2 Rê2 Đô2 Si Sol Sol Mi Mi Sol La

Cùng một khi ta đã từng hát cho em nghe

Mi Mi Sol La La Sol Sol2 Mi2 Mi2 Mi2

Hát về nỗi lòng, về tình yêu em trao anh, ô ồ ô

Mi2 Rê2 Mi2 La, Sol La Si Đô2 Đô2 Đô2, Sol Mi Sol

Đến nay chỉ còn lại mình anh với tiếng hát trong tâm trí anh này

Mi2 Rê2 Mi2 La La La Đô2 Đô2 Rê2 Sol2 Mi2 Mi2 Sol2 Mi2 La

Anh đã mất em sao

2 Mi2 Mi2 Rê2 Rê2


[ĐK]:

Em sẽ không ở nơi này, anh biết phải đàn cho ai đây

Sol2 La2 Sol2 La2 Sol2 Đô2, Rê2 Mi2 Đô2 Si Sol2 Sol2 Sol2

Đâu đó nỗi buồn, cung đàn rung, đôi tay lau nước mắt rơi

Sol2 La2 Sol2 Đô2, Rê2 Đô2 Rê2, Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Sol2 Mi2

Anh đã đem lòng tin anh trao một người con gái

Sol2 La2 Sol2 Đô2 Rê2 Mi2 Đô2 Si Si Đô2 Rê2

Anh đã yêu, anh đã từng yêu em rất nhiều

Đô2 Si Đô2, Si Đô2 La Si Đô2 Rê2 Si

Nơi ấy suy nghĩ anh còn thương em, anh cặm cụi tìm kiếm

Sol2 La2 Sol2 La2 Sol2 Đô2 Rê2 Mi2, Đô2 Si Si Si Sol2

Tìm những yêu thương em từ trong khúc ca

Sol2 Đô3 Si2 La2 Sol2 Rê2 Mi2 Sol2 Mi2

Nay đi xa rồi, em đã xa tôi

2 Rê2 Rê2 Đô2, Rê2 Mi2 Rê2 Rê2

Thà anh sống trong quá khứ nhưng anh có em

Đô2 Rê2 Sol2 Mi2 Sol2 Sol2 Rê2 Rê2 Mi2 Đô2Cảm âm sáo truc - Em của quá khứ
Nguồn: Cảm âm sáo truc - Em của quá khứ

No comments:

Post a Comment