Cảm âm sáo trúc - Chiều nay không có mưa bay

CHIỀU NAY KHÔNG CÓ MƯA BAYNắng vàng góc phố, hoa nghiêng dài trong mắt

Sol Fa# Sol Đô2, Fa# Sol Fa# Sol Rê2

Và thu nhẹ trôi rất êm

Si Đô2 Mi Si Đô2 La-Sol

Chiều nay không có mưa bay, và anh ngủ quên đã lâu rồi

Mi Fa Sol La Sol Sol, Mi Sol Mi Sol Rê2 Đô2 Mi

Ngủ quên trên phố một mình

Rê Fa Sol La Mi Rê

Mưa là khúc hát, mưa là năm tháng

Sol Fa# Sol Đô2, Sol Fa# Sol Rê2

Còn em là những nhớ mong của đời anh

Si Đô2 Si Đô2 Đô2 Si La Sol La-Sol

Chiều nay ko có mưa bay, chỉ có những con đường dài

Mi Fa Sol La Sol Sol, Mi Sol La Sol Fa Mi

Cùng anh ngồi hát vu vơ

Rê Fa Đô La Sol Sol

[ĐK]:

Chiều nay ko có mưa rơi ướt trên đôi bờ vai

Sol Đô2 Rê2 Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Rê2 Đô2 Si Đô2

Chiều nay không có mắt em cười như lúc xưa

Đô2 Mi2 Sol2 La2 Fa2 Mi2 Rê2 Mi2 Fa2 Mi2

Dường như góc phố cũng biết buồn, thả hoa bay khắp con đường

Đô2 Mi2 Sol2 La2 Fa2 Mi2 Rê2, Mi2 Fa2 Sol2 Sol2 Fa2 Mi2

Chiều nay không có mưa rơi anh lặng im

Rê2 Mi2 Fa2 Sol2 Fa2 Fa2 Mi2 Đô2 Rê2

Rồi phiêu linh hát để gió cuốn anh đi mãi xa vời

Sol Đô2 Rê2 Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Rê2 Rê2 Sol2 Rê2 Đô2

Làn mây phiêu lãng nơi cuối trời tìm em

Đô2 Mi2 Sol2 La2 Fa2 Mi2 Rê2 Mi2 Sol2

Phải làm sao để có nụ cười, một ngày mưa bay năm nào

Đô2 Mi2 Sol2 La2 Fa2 Mi2 Rê2, Mi2 Fa2 Sol2 Sol2 Fa2 Mi2

Chiều nay ko có mưa bay, chiều nay ko có những mộng mơ

Rê2 Mi2 Fa2 Sol2 Fa2 Fa, Rê2 Mi2 Fa2 Sol2 La2, Đô2 Sol2-Fa2-Mi

Xa dần năm tháng, con đường vẫn thế

Sol Fa# Sol Đô2, Sol Fa# Rê2 Rê2

Chỉ mưa và anh đứng đây chờ em

La Si Si Đô2 Mi2 Rê2 Si Đô2


Cảm âm sáo trúc - Chiều nay không có mưa bay
Nguồn: Cảm âm sáo trúc - Chiều nay không có mưa bay

No comments:

Post a Comment