Cảm âm sáo trúc - Chỉ anh hiểu em

CHỈ ANH HIỂU EM
Anh nhớ những ngày, mà mình còn bên cạnh nhau.

Mi Sol Re Do , Do Do Do Re Do Sol

Thật đẹp biết mấy khoảnh khắc yêu thương này.

Sol La Si Do’ Do’ Do’ Si La Sol

Thật đẹp biết mấy những lúc ta vừa quen nhau.

Mi Fa Sol La La La Sol Fa Sol Sol

Thật đẹp biết mấy lúc ta mới yêu nhau.

Do Re Mi Fa Fa Mi Sol Mi Re

Khi đôi ta mới yêu nhau thường hay mộng mơ lắm.

Mi Mi Mi Sol Re Do Do Re Do Mi Sol

Mình từng hẹn ước sẽ mãi luôn bên nhau.

Sol La Si Do’ Do’ Do’ Si La Sol

Mình từng đã hứa sẽ mãi không bao giờ xa cách rời.

Mi Fa Sol La La La Sol Sol Fa Sol La Do

Mà nay giờ đây hai đứa hai nơi.

Mi Fa Mi Fa Fa La Sol Sol

Có bao giờ em nhớ nhớ về anh như ngày xưa.

Mi Re Do Re Mi Mi Re Mi Re Do Sol

Có bao giờ em nghĩ nghĩ về anh bây giờ.

La Sol Fa Sol La La Sol La Sol Mi

Có bao giờ em thấy thật tiếc cho tình yêu của đôi mình .

La Sol Fa Sol La Sol La Sol Fa Sol Mi Re Do

Và khi em gặp người mới chắc gì đã hơn anh.

Sol` Mi Mi Re Re Fa Mi Do Mi Re Re

Có bao giờ em nghĩ không ai hiểu em bằng anh.

Mi Re Do Re Mi Mi Mi Re Mi Re Sol

Lúc em cần nũng nĩu trên bờ vai anh này.

La Sol Mi Sol La La Sol La Sol Mi

Lúc em cần ai đó ôm em thật lâu từ đằng sau lưng em này.

La Sol Fa Sol La La La Sol La Sol Fa Sol La Re Do

Chỉ anh mới biết, chỉ anh mới hiểu được em.

Sol` Re Mi Fa , Sol` Re Re Do Si` Do


Cảm âm sáo trúc - Chỉ anh hiểu em
Nguồn: Cảm âm sáo trúc - Chỉ anh hiểu em

No comments:

Post a Comment