Cảm âm sáo trúc bài Thành phố buồn

Thành phố nào nhớ

không em?


là mí là. mí rê đô

Nới chúng mình tìm phút êm đềm.

sol lá mì. mì rế đô là

Thành phố nào vừa đi đã mỏi

mì2 sol2 mì2. mi2 sol2 lá2 là.rê.mí

Đường quanh co quyện gốc thông già

là đồ rê. đồ mí rê đô là

Chiều đan tay nghe nắng chan hòa,

sol xi xi. xi rế xi la mì

Nắng hôn nhẹ làm hồng môi em

rế xi mì. rề mì la xi

Mắt em buồn trong sương chiều anh thấy đẹp hơn,

rế xi mì. xi la sol xi rế sol la….

Một sáng nào nhớ không em

là mí là. mí rê đô

ngày chủ nhật ngày của riêng mình

sol lá mì. mì rế đô là

Thành phố buồn nằm nghe khói tỏa

mì2 sol2 mì2. mi2 sol2 lá2 là.rê.mí

Người lưa thưa chìm dưới sương mù

là đô rê. đô mí rê đô là

Qùy bên em trong góc giáo đường

sol xi xi. xi rế xi la mì

Tiếng kinh cầu đẹp mộng iêu đương

rế xi mì. mì mì la xi

Chúa thương tình, sẽ cho mình mãi mãi gần nhau

rế xi mì. xi la sol xi rế sol la….


dk

Rồi từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhòa,

mi2 mi2 la2. mi2 la2 sol2 la2 sol2 la2 mi2 mi2

Rồi từ đó chốn phong ba em làm dâu nhà người

la la mí. sol2 mi rê đô la đô là là

Âm thầm anh tiếc thương đời đau buồn em khóc chia phôi

la sol xi rế xi mì. sol sol xi rế xi la

Anh về gom góp kỷ niệm tìm vui

la sol xi rế xi mì…sol la


Thành phố buồn lắm tơ vương

là mí là. mí rê đô

cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn

sol lá mì. mì rế đô là

Và con đường ngày xưa lá đổ,

mì2 sol2 mì2. mi2 sol2 lá2 là.rê.mí

Giờ không em sỏi đá u buồn

là đồ rê. đồ mí rê đô là

Giờ không em hoang vắng phố phường

sol xi xi. xi rế xi la mì

Tiếng chuông chiều chậm chậm thê lương

rế xi mì. mì mì la xi

Tiễn đưa người quên núi đồi, … quên cả tình yêu…

rế xi mì xi la sol, … xi rế sol la…Cảm âm sáo trúc bài Thành phố buồn
Nguồn: Cảm âm sáo trúc bài Thành phố buồn

No comments:

Post a Comment