Cảm âm sáo trúc bài Nửa vầng trăng - Đàm Vĩnh Hưng

NỬA VẦNG TRĂNG


Nửa vầng trăng đơn côi trong đêm

La Do Re Re Re Re Re…

Buồn nhớ ai trăng soi trăng soi

La   Re    Do   Do   Do  Do  Do…

Cùng sông nước trăng trôi lang thang

Do Re Mi   Mi  Mi  Mi   Mi…

Đi tìm người thương

Re Do La Re…..

Nữa vầng trăng em nơi phương xa

La Do Re Re  Re Re  Re…

Nửa nhớ mong anh đây mong chờ

La Re Do Do  Do Re la..

Chờ em đến với những nỗi nhớ

Do Re Mi Mi  Mi   Mi   Mi…

Cho trọn vầng trăng

Re Do La Re…..

Người ở đâu trăng anh lẻ loi

Re Fa Sol Sol Sol La Sol..

Nỡ quên mau yêu thương ngày nào

La Sol Fa Re   Re Do Re…

Vầng trăng héo úa với tiếc thương,

Re   Mi   Fa Fa  Fa Sol Mi.., 

cho tình vội sang

Re Do la Re….

Chỉ còn anh đêm ôm cô đơn

Re Fa Sol Sol  Sol  Sol   Sol..

Ánh trăng non phải chia đôi bờ

La Sol Fa Re Re Do la

Buồn rơi mãi dẫu có đớn đau

Re Mi    Fa  Fa   Fa Sol Mi..

Vẫn ôm tình em…

Re Do la ReNgồi đây với trăng tàn lẻ loi

Fa Sol La Sol Fa La Sol

Lòng anh nhớ em nơi cuối trời

Sol La Do3 La Sol La Re..

Dù rằng em giờ đây phôi pha

Re Mi Fa Re Fa Sol Sol

Vui tình duyên mới

Sol Fa Sol La…

Một mình anh ôm lòng đớn đau

Fa Sol La Sol Fa La Sol

Tìm em dưới trăng khuya khuyết tàn

Sol   La   Do3   La   Sol  La  Re

Lòng anh mong rằng em không quên

Re    Mi   Fa   Re  Fa  Sol  Sol

Ở nơi vắng xa anh vẫn chờ

Fa Sol La Sol Fa Sol Re…


Cảm âm sáo trúc bài Nửa vầng trăng - Đàm Vĩnh Hưng
Nguồn: Cảm âm sáo trúc bài Nửa vầng trăng - Đàm Vĩnh Hưng

No comments:

Post a Comment