Cảm âm sáo trúc bài Giọt Nắng Cuối Chiều - Ưng Hoàng Phúc

GIỌT NẮNG CUỐI CHIỀU


Mưa cuốn trôi bao kỷ niệm dĩ vãng


Mi Fa Mi Rê Đô Sì Mi Mi

Gió đã đưa em đi vào hư vô

Mi Fa Mi Rê Đô Sì Rê Rê

Nắng vẫn nơi đây cùng tôi

Mi Fa Mi Rê Đô La

Nhưng sắp theo mây chiều

Si Đố Si La Mi

Giọt nắng kia giờ xa quá xa khuất chân trời

Mi Sol Fa Fa La Đố Đố Mí Đố Mi

Nhường đêm đến từng giọt nắng cuối chiều kia sẽ chẳng ghé đến thăm tôi người ơi…

Mi Sol Đố La Si Đố Si La Si Đố Đố Đố Mí Đố Si La Si


Nếu có ước muốn cho cuộc tình

Đố Đố Đố Đố Si La La

Thì tôi ước mong ánh nắng đó quay trở về

La Si Đố Si Si Si Si Sol Mi Mi

Ánh nắng chấp chứa bao giọt tình

Đố Đố Đố Đố Si La La

Giờ xa xôi wá ko còn vết giấu

La Si Đố Rế Mí Đố Mí Rế

Đêm đến 1 mình tôi với bóng tối

Rế Fá Rế Mí Rế Fá Fá Fá

Ôm ấp mông chờ em đến dưới nắng

Mí Rế Mí Đố Mí Rế Rế Rế

Nhưng đó chỉ là mọng mơ hư vô cho tôi niềm đau

Đố Mí Đố Si Đố Mí Mí Mí Đố Si La SiCảm âm sáo trúc bài Giọt Nắng Cuối Chiều - Ưng Hoàng Phúc
Nguồn: Cảm âm sáo trúc bài Giọt Nắng Cuối Chiều - Ưng Hoàng Phúc

No comments:

Post a Comment