Cảm âm sáo trúc - Anh muốn em sống sao

ANH MUỐN EM SỐNG SAO


Từ sâu trong đôi mắt này, anh hờ hững không như bao ngày

La Fa2 Mi2 Mi2 Fa2 Rê2, Fa2 Rê2 La2 Sol2 Sol2 Fa2 La#

Phải chăng nơi chốn đây để anh vội đến và rồi vội đi

Sol2 Fa2 Fa2 Sol2 Mi, Mi2 Rê2 Đô2 La#2 La2 La2 Sol2 La2

Phải chi anh thấu hiểu rằng em đã yêu anh rất nhiều

Fa2 Mi2 Mi2 Fa2 Rê, Rê2 Fa2 La2 Sol2 Sol2 Fa2 La#

Nói đi anh người ơi giờ anh muốn em phải sống sao

La2 Sol2 Fa2 Rê2 Fa2 Rê2 Fa2 Sol2 Mi2 Mi2 Fa2 Mi2-Rê2


Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm, em vẫn đứng đây chờ anh đi tìm

La Fa2 Mi2 Mi2 Fa2 Rê2, Fa2 Rê2 La2 Sol2 Fa2 Sol2 Fa2 La#

Lúc anh không còn ai hết, hãy ở yên em sẽ đi kiếm

Sol2 Fa2 Fa2 Mi2 Fa2 Sol2, Đô2 Đô2 Sol2 Sol2 Fa2 Sol2 La2

Bởi em yêu người vô cớ vì đã lỡ nhận hết đau buồn

Fa2 Mi2 Mi2 Rê2 Mi2 Fa2, Rê2 Fa2 La2 Sol2 La#2 La2 Sol2

Nói đi anh người ơi giờ anh muốn em phải sống sao

La2 Sol2 Fa2 Rê2 Fa2 Rê2 Fa2 Sol2 Mi2 Mi2 Fa2 Mi2-Rê2


[ĐK]:

Anh chỉ đến bên em lúc buồn,vậy những ngày vui anh về nơi đâu

La2 Sol2 La2 Sol2 Sol2 La2 Fa2, Rê2 La2 Sol2 La2 La2 Sol2 La2 La#2

Anh chỉ đến bên em lúc say, vì hết say anh đâu ở đây

Sol2 Fa2 Sol2 Fa2 Fa2 Sol2 Mi2, Đô2 Đô3 La#2 La2 La2 Sol2 La2

Anh là ai đi qua chốn này, còn em là ai trong cuộc đời anh đây

Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Mi2 Fa2 Rê2, Rê2 Fa2 Rê2 La2 La2 Sol2 Sol2 La2 La#2

Nói đi anh người ơi vì sao anh nỡ yêu em như vậy

La2 Sol2 Fa2 Rê2 Fa2 Rê2 Fa2 Sol2 La2 Sol2 Fa2 Mi2 Rê2

Nói đi anh người ơi vì sao anh nỡ xa lìa

La2 Sol2 Fa2 Rê2 Fa2 Rê2 Fa2 Sol2 La2 Mi2 Rê2Cảm âm sáo trúc - Anh muốn em sống sao
Nguồn: Cảm âm sáo trúc - Anh muốn em sống sao

No comments:

Post a Comment