Cảm âm sáo trúc - Anh đang nơi đâu

ANH ĐANG NƠI ĐÂU


Có khi chợt nhớ, những lời anh nói


Fa2 Đô2 La Rê2, Đô2 Fa Sol La


Sẽ luôn gần bên, và yêu em mãi thôi


Fa2 Đô2 La Rê2, Đô2 Mi2 Fa2 Sol2 Fa2


Thế nhưng giờ đây, anh vội đi mất


Fa2 Đô2 La Rê2, Đô2 Fa Sol La


Mình em chờ mong vòng tay


La Sib La Sib La Sib


Lặng nghe thời gian vút bay, người yêu hỡi


La Sib La Sib Rê2 Đô2, Rê2 Mi2 Fa2


Giờ cô đơn mình em vắng tênh, lòng lạnh giá


Rê2 Mi2 Fa2 Mi2 Fa2 Sol2 Fa2, Mi2 Fa2 Sol


Cùng những nỗi đau rối bời


Rê2 Sib2 Đô3 Sib2 Đô2 La Sol


Những giai điệu quen, những lời anh nói


Fa2 Đô2 La Rê2, Đô2 Fa Sol La


Bức tranh mình vẽ, còn đang dở dang


Fa2 Đô2 La Rê2, Đô2 Đô2 Mi2 Sol2 Fa2


Trái tim thổn thức, chẳng muốn nói cười


Fa2 Đô2 La Rê2, Rê2 Sol2 La2 Fa2


Chỉ mong sớm mai thức dậy, có anh trong vòng tay


Rê2 Sib2 Đô3 Sib2 Đô3 Sol2, Đô3 La2 Sol2 Fa2 Sol2


Người yêu hỡi


Rê2 Mi2 Fa2


Giờ cô đơn mình em vắng tênh, lòng lạnh giá


Rê2 Mi2 Fa2 Mi2 Fa2 Sol2 Fa2, Mi2 Fa2 Sol


Cùng những nỗi đau rối bời


Rê2 Sib2 Đô3 Sib2 Đô2 La Sol


[ĐK]:


Thầm gọi người yêu dấu, giờ nay anh đang nơi đâu


Đô2 Đô2 Fa2 Sol2 La, Đô2 Đô2 Fa2 Fa2 Sol2 Sol


Có biết em u buồn, mong anh hằng đêm từ bao lâu


La2 Sib2 La2 Sol2 Fa2, Fa2 Fa2 Rê2 Fa2 Fa2 Sol2 Fa2


Từng ngày dài mong ước, người trở về đây bên em


Đô2 Đô2 Fa2 Sol2 La2, Đô2 Đô2 Fa2 Fa2 Sol2 Sol2


Em sẽ ko bao giờ đánh mất  tình yêu này nữa đâu


La2 Sib2 La2 Sol2 Fa2, Fa2 Fa2 Rê2 Fa2 Fa2 Sol2 Fa2


Trọn đời được bên nhau


Đô2 Đô2 Rê2 Mi2 Fa2


Thầm gọi người yêu dấu, giờ nay anh đang nơi đâu


Đô2 Đô2 Fa2 Sol2 La, Đô2 Đô2 Fa2 Fa2 Sol2 Sol


Có biết em u buồn, mong anh hằng đêm từ bao lâu


La2 Sib2 La2 Sol2 Fa2, Fa2 Fa2 Rê2 Fa2 Fa2 Sol2 Fa2


Từng ngày dài mong ước, người trở về đây bên em


Đô2 Đô2 Fa2 Sol2 La2, Đô2 Đô2 Fa2 Fa2 Sol2 Sol2


Em sẽ ko bao giờ đánh mất  tình yêu này nữa đâu


La2 Sib2 La2 Sol2 Fa2, Fa2 Fa2 Rê2 Fa2 Fa2 Sol2 Fa2


Trọn đời được bên nhau


Đô2 Đô2 Rê2 Mi2 Fa2Cảm âm sáo trúc - Anh đang nơi đâu
Nguồn: Cảm âm sáo trúc - Anh đang nơi đâu

No comments:

Post a Comment