cảm âm Sao em nỡ vội lấy chồng

Em có còn yêu anh không, khi không còn như lúc trước


La La Sol La Đô2 Đô2, Fa Fa Rê Fa Sol La


Mỗi lần bên nhau tay sẽ đan thật chặt, trái đất cũng như ngừng quay


Đô Rê Fa Fa Fa Sol Fa Fa Đô, Sol La Sol Fa Rê Sol


Rồi em yêu một ai đó khác, mang đi cả trái tim anh theo


Sol La La Sol La La# Đô2, La Sol Fa Fa2 Mi2 Rê2 Đô2


Anh phải tự lừa dối nghĩ mai em sẽ về, dù biết sự thật đau lắm


La Sol Fa Fa Rê2 Rê2 Đô2 Đô2 La# La, Rê La Fa Fa Sol Đô2


[ĐK]:


Giả vờ như tim anh vẫn không có gì


Fa Sol Đô2 Đô2 Đô2 La Đô2 Rê2 Sol


Vờ như không tổn thương bởi đánh mất em


Fa Sol La Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Fa2 Đô2


Là mù quáng hay cố chấp, yêu hay tin người


La Đô2 Rê2 Rê2 Đô2 Rê2, Đô2 Đô2 La# La


Để đau, quên, rồi lại đau


Đô Sol Fa Rê Fa Sol


Còn em khuyên cho anh dù mai thế nào


Fa Sol Đô2 Đô2 Đô2 La Đô2 Rê2 Sol


Gặp lại nhau chúng ta cũng hãy vẫy chào


Fa Sol La Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Fa2 Đô2


Vì anh cố chấp như thế, mãi không chấp nhận


La Đô2 Rê2 Rê2 Đô2 Rê2, Fa2 Đô2 La# La


Không yêu cũng đừng làm bạn


Sol Sol La Sol Fa Facảm âm Sao em nỡ vội lấy chồng
Nguồn: cảm âm Sao em nỡ vội lấy chồng

No comments:

Post a Comment