Cảm âm Ru Lại câu hò

Ru Lại Câu Hò

Hò…ơ…ơ… Buồn thương chiếc áo phong sương…

Re fa sol la la sol fa,La fa la la fa fa

Đò ai không bến… hò…ơ…………….. đò ai không bến vấn vương câu hò..

La fa2 fa2 la ….Re fa sol la la sol fa…la fa fa la2 la2 sol2 fa2 re2

Buồn thương chiếc áo năm nào rách đôi bờ vai

la re2 sol2 sol2 re2 si re2 si_la fa _sol la

Chị Hai cứ ngóng trông hoài bóng con đò xưa

la re2 sol2 sol2 re2 si re2 si_la fa sol

Biết người xưa kia giờ sang sông

sol_la fa sol la la re_mi mi

Biết người ra đi mà vẫn mong

re2 si_la re2 re2 la mi2 mi2

Nhung nhớ đêm dài tóc chị giờ như đã phai

mi mi_sol mi_re do re2 do2 la la re2 sol2 fa2 re

Dòng sông bến nước con đò đá phai còn nhau

la re2 sol2 sol2 re2 si re2 si_la fa _sol la

Lều tranh vách lá dây trầu quấn quanh hàng cau

la re2 sol2 sol2 re2 si re2 si_la fa sol

Trăng vàng trăm năm tình ngàn năm

sol_la fa sol la la re_mi mi

Ai ngờ một đêm chợt nước lớn

sol_la fa sol la la re_mi mi

Lôi cuốn con đò vô tình lờ theo nước trôi

mi mi_sol mi_re do re2 do2 la la re2 sol2 fa2 re

Ngoài kia gió lớn biết chiều nay nước trôi về đâu

re2 fa2 si2 si2 la2 fa2 sol2 si2 la2 fa2_sol la

Đò ai không bến câu hò buồn biết trôi về đâu

re2 fa2 si2 si2 la2 fa2 fa2 re3 si2 la2 fa2_sol la

Nhung nhớ cũng đành ru lại câu hò thủy chung

mi2 mi2_sol mi re do re-do la re-do la fa sol fa

Nhung nhớ cũng đành như một con đò lẻ loi

mi2 mi2_sol mi re do re-do la re-do la sol fa re
Cảm âm Ru Lại câu hò
Nguồn: Cảm âm Ru Lại câu hò

No comments:

Post a Comment