Cảm âm quên cách yêu

Từ bao lâu không thể nhớ em đã không nói yêu thương một ai


Mi La La La Si Đô2 Si Đô2 Si Đô2 Si La Sol La


Sợ câu chia tay hay nước mắt rơi đêm đêm đầm đìa trên gối


Mi La La La Si Đô2 Đô2 Si Si Si Sol Sol Rê2 Mi2


Từ khi anh bước ra đi, em không muốn nhớ điều gì


La Mi2 Mi2 Fa2 Mi2 Rê2, Rê2 Rê2 Mi2 Mi2 Si Đô2


Mà vết thương trong em vẫn đau đấy thôi


La Rê2 Đô2 Đô2 Đô2 Rê2 Đô2 Rê2 Si


Để quên anh em đã cố quên những năm tháng bên anh buồn vui


Mi La La La Si Đô2 Si Đô2 Si Đô2 Si La Sol La


Nụ hôn trên môi hay cái nắm tay bên nhau ngọt ngào khi ấy


Mi La La La Si Đô2 Đô2 Si Si Si Sol Sol Rê2 Mi2


Mà em quên trái tim em vẫn còn cần lắm yêu thương


La Mi2 Mi2 Fa2 Mi2 Rê2, Si Si Si Mi2 Rê2 Đô2


Nhưng vì anh từ lâu tình yêu với em thật bình thường


Đô2 La Đô2 La Đô2 La Đô2 Rê2 Đô2 Sol Sol La


[ĐK]: Từ lúc anh đi vội vàng, em bàng hoàng, em giật mình, em hoang mang


Mi Đô2 Si La Rê Mi, Mi Rê Mi, Mi Rê Mi Sol Sol Sol


Là lỗi do em hay là do anh đã đổi thay âm thầm


Mi Đô2 Si La La Sol La La, La La Sol La Mi


Em càng níu tay anh thì anh lại càng buông tay


Rê Đô Mi Rê Rê, Mi Sol Mi Mi Sol Sol


Để cho em chơi vơi giữa đời quá đắng cay


Đô2 Si Si Si Si Đô2 La Đô2 Đô2 Si


Từ đó em không còn cười, em lạnh lùng, em chẳng buồn, em không vui


Mi Đô2 Si La Rê Mi, Mi Rê Mi, Mi Rê Mi Sol Sol Sol


Học cách quên anh theo thời gian trôi, cũng đã quên anh rồi


Mi Đô2 Si La La Sol La La, La La Sol La Mi


Nhưng rồi trái tim em giờ đây chẳng thể yêu ai


Rê Đô Mi Rê Rê, Mi Sol Mi Mi Sol Sol


Quên được anh em cũng quên cách để em yêu một người


Si La Si Si Đô2 Si Đô2 Rê2 Si Si La La ================================================================


[Tone cao]: Từ bao lâu không thể nhớ em đã không nói yêu thương một ai


La Rê2 Rê2 Rê2 Mi2 Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Rê2 Đô2 Rê2


Sợ câu chia tay hay nước mắt rơi đêm đêm đầm đìa trên gối


La Rê2 Rê2 Rê2 Mi2 Fa2 Fa2 Mi2 Mi2 Mi2 Đô2 Đô2 Sol2 La2


Từ khi anh bước ra đi, em không muốn nhớ điều gì


Rê2 La2 La2 La#2 La2 Sol2, Sol2 Sol2 La2 La2 Mi2 Fa2


Mà vết thương trong em vẫn đau đấy thôi


Rê2 Sol2 Fa2 Fa2 Fa2 Sol2 Fa2 Sol2 Mi2


Để quên anh em đã cố quên những năm tháng bên anh buồn vui


La Rê2 Rê2 Rê2 Mi2 Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Rê2 Đô2 Rê2


Nụ hôn trên môi hay cái nắm tay bên nhau ngọt ngào khi ấy


La Rê2 Rê2 Rê2 Mi2 Fa2 Fa2 Mi2 Mi2 Mi2 Đô2 Đô2 Sol2 La2


Mà em quên trái tim em vẫn còn cần lắm yêu thương


Rê2 La2 La2 La#2 La2 Sol2, Mi2 Mi2 Mi2 La2 Sol2 Fa2


Nhưng vì anh từ lâu tình yêu với em thật bình thường


Fa2 Rê2 Fa2 Rê2 Fa2 Rê2 Fa2 Sol2 Fa2 Đô2 Đô2 Rê2


[ĐK]: Từ lúc anh đi vội vàng, em bàng hoàng, em giật mình, em hoang mang


La Fa2 Mi2 Rê2 Sol La, La Sol La, La Sol La Đô2 Đô2 Đô2


Là lỗi do em hay là do anh đã đổi thay âm thầm


La Fa2 Mi2 Rê2 Rê2 Đô2 Rê2 Rê2, Rê2 Rê2 Đô2 Rê2


La Em càng níu tay anh thì anh lại càng buông tay


Sol Fa La Sol Sol, La Đô2 La La Đô2 Đô2 Để


cho em chơi vơi giữa đời quá đắng cay


Fa2 Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Fa2 Rê2 Fa2 Fa2 Mi2


Từ đó em không còn cười, em lạnh lùng, em chẳng buồn, em không vui


La Fa2 Mi2 Rê2 Sol La, La Sol La, La Sol La Đô2 Đô2 Đô2


Học cách quên anh theo thời gian trôi, cũng đã quên anh rồi


La Fa2 Mi2 Rê2 Rê2 Đô2 Rê2 Rê2, Rê2 Rê2 Đô2 Rê2 La


Nhưng rồi trái tim em giờ đây chẳng thể yêu ai


Sol Fa La Sol Sol, La Đô2 La La Đô2 Đô2


Quên được anh em cũng quên cách để em yêu một người


Mi2 Rê2 Mi2 Mi2 Fa2 Mi2 Fa2 Sol2 Mi2 Mi2 Rê2 Rê2


 Cảm âm quên cách yêu
Nguồn: Cảm âm quên cách yêu

No comments:

Post a Comment