Cảm âm Những nẽo đường phù sa

Thoáng trong gió buồn bên dòng nước trôi lững Lờ

La SoL La Fa, Fa Rề (Đô Rê): Đô Rê La

Chờ Một ngày tươi Sáng nước Sông Hậu Giang xanh ước Mơ

Rế Rế Rế Mí Fá Mí Rế SoL La La Đố La

Nhấp nhô chuyến Đò Đưa người Đi tìm Đường tranh đấu

La SoL La Fa, Fa Rề SoL SoL SoL La Si

Giành Lại Đời ấm no những ngày Sau

Mì Mì Mì Si La La SoL La

Sóng dâng cuốn tRào như ngàn tiếng kêu thét gào

La SoL La Fa, Fa Rề (Đô Rê): nháy tay chuyển nhanh từ Đô Sang Rê: Đô Rê La

Cùng tìm Đường tranh đấu

Xóa tan khổ Đau muôn kiếp Sau

Rế Rế Rế Mí Fá Mí Rế SoL La La Đố La

Lắng nghe tiếng hò thương Miền quê hương ôi da diết

La SoL La Fa, Fa Rề SoL SoL SoL La Si

Giọng hò càng thiết tha cùng năM tháng

Mì Mì Mì Si La Đố Rế Mí

Hàng cây Soi bóng in trên dòng SôngCảm âm Những nẽo đường phù sa
Nguồn: Cảm âm Những nẽo đường phù sa

No comments:

Post a Comment