cảm âm Như phút ban đầu

NHƯ PHÚT BAN ĐẦU


Vì em anh như người điên mất trí


Đô Rê Mi Mi Rê Mi La La


Vì em anh như chẳng còn biết nghĩ suy


Đô Rê Mi Mi Rê Mi Si Si Son


Vì anh đã trót lỡ đắm say em không bận tâm mai sau thế nào


La Si Đô Đô Đô Đô Si Son Son Rê Mi Mi Mi Fa Mi


Dù mai sau kia gập gềnh sóng gió


Đô Mi Mi Rê Mi La La


Dù mai sau kia dòng đời có cuốn xoay


Đô Rê Mi Mi Rê Mi Si Si Son


Dù nhắm mắt anh vẫn nắm tay em như ngày ta bắt đầu


La Si Đô Đô Đô Đô Si Si Son Si Đô La


Nhìn vào sâu đôi mắt


La Si Đô Rê Mi2


Em có biết trong anh muốn nói điều gì


Rê Mi2 Son2 Mi2 Mi2 Rê Mi2 Rê Đô


Rằng từ lâu đôi ta đã thuộc về nhau


La La Si Đô Rê Si La Son Son Mi2


Người làm anh gục ngã


La Si Đô Rê Mi2


Từ ánh mắt đôi môi cử chỉ mỉm cười


Rê Mi2 Son2 Mi2 Mi2 Rê Mi2 Rê Đô


Rằng từ đây anh muốn bên em suốt đời


La La Si Đô Rê Đô Si Đô La


[ĐK] :


Vì em anh như người điên mất trí


Đô Rê Mi Mi Rê Mi La La


Vì em anh như chẳng còn biết nghĩ suy


Đô Rê Mi Mi Rê Mi Si Si Son


Vì anh đã trót lỡ đắm say em không bận tâm mai sau thế nào


La Si Đô Đô Đô Đô Si Son Son Rê Mi Mi Mi Fa Mi


Dù mai sau kia gập gềnh sóng gió


Đô Mi Mi Rê Mi La La


Dù mai sau kia dòng đời có cuốn xoay


Đô Rê Mi Mi Rê Mi Si Si Son


Dù nhắm mắt anh vẫn nắm tay em như ngày ta bắt đầu


La Si Đô Đô Đô Đô Si Si Son Si Đô La


.


.


Dẫu ngày mưa hay ngày nắng chói chang


Mi2 La Si Đô Si Mi2 Son2 Mi2


Em vẫn cứ dịu dàng, vẫn muốn bên em thật lâu


Đô Rê Mi2 La La Rê Mi2 Rê Rê Đô Mi2


Phút đầu tiên em đã lấy mất đi linh hồn


Mi2 La Si Rê Đô Mi2 Son2 Mi2 Rê Đô


Người làm anh xót xa con tim ngỡ ngàng


La La Đô Mi Rê Si Si Đô La cảm âm Như phút ban đầu
Nguồn: cảm âm Như phút ban đầu

No comments:

Post a Comment