CẢM ÂM NHỚ NHAU HOÀI

CẢM ÂM: NHỚ NHAU HOÀI

———————————————————————-


Em ở nơi nào

R2 L F2 R2 (láy rền) D2 L


có còn mùa xuân không em

L2 R2 L-S L D2 R2 (láy rền) D2 R2


rừng ngàn lá gió, từng đêm nhắc nhở thì thầm

D2 R2 S2 L2, S2(láy) F2 S2 L2 R2 F2 R2(láy rền) D2 R2


nắng ở trên đầu

M2 S2 L M2-S2 R2(láy rền) D2


nắng trong lòng phố

S2 M2 R2 L S2


gió ở trên non, gió cuốn cuốn mây về

S2 L S2 M2 R2 M2, S2 L2 L2 S2(láy) F2 R2.


DK.


Sao anh vẫn ngồi mà nghe cô đơn

S2-L2 L2 S2(láy) F2 R2, L F2 S2(láy) L2


mà nghe nức nở trong hồn

F2 S2 L2 R2 F2 R2(láy rền) R2


mà thương đôi mắt nhỏ em buồn

R2 M2 R2 M2 L Si L-S


vì mình thương nhau, vì mình yêu nhau nên mới mới giận hờn

F S-L D2 D2, L L R2 M2(láy rền), S2(nâng nhẹ nốt La) F2 R2(láy rền) R2 M2


vì mình xa nhau nê nhớ nhớ nhau hoài

L R2 M2(láy rền), S2 L2 L2 S2 F2 R2.


Em ở nơi nào

R2 D2 L F2 R2 D2 L


có còn mùa xuân không em

L D2 S L L R2 R2 D2 R2


rừng ngàn lá gió, từng đêm nhắc nhở thì thầm

D2 R2 S2 L2, S2 F2 S2 L2 R2 F2 R2 M2 R2


mai lỡ ko về

M2 L S2 M2 R2 D2


chắc em buồn biết mấy

M2-S2 M2 R2 L M2 S2


giáng nhỏ xuân xưa, cũng nhớ nhớ đêm ngày

S2 L S2 M2 R2 M2, S2 L2 L2 S2 F2 R2CẢM ÂM NHỚ NHAU HOÀI
Nguồn: CẢM ÂM NHỚ NHAU HOÀI

No comments:

Post a Comment