cảm âm Ngã tư đường

NGÃ TƯ ĐƯỜNG


Ngã tư đường mình gặp lại nhau
Đô2 Si La … La Mi La Si …

Vẫn ánh mắt ta nhìn nhau ngày nào
La Sol La .. Sol Fa Sol Fa Mi

Vẫn câu nói “anh giờ ra sao?”

Đô2 Si Đô2 .. Si La Rê2 Rê2

Vẫn câu nói “giờ anh thế nào?”

Đô2-Rê2 Đô2 Rê2 … Sol Si Do La


Ngã tư đường mình lại gặp nhau

Đô2 Si La … La Mi La Si …

Câu hỏi cũ em hỏi anh ngày nào

La Sol La .. Sol Fa Sol Fa Mi

“Anh vẫn còn yêu em phải không?”

Đô2 Si La .. Đô2-Rê2 Đô2 Rê2 …

Anh không trả lời, lặng im chỉ biết nhìn em

Si Si La Sol … Sol La-Si … La Si Sol Mi Sol-La[ĐK]:

Câu trả lời chắc em biết được
Rê2-Mi2 Rê2 Đô2 Sol2-La2 Sol2 Sol2 Rê2

Sao hỏi anh làm chi em hỡi
Fa2 Mi2 Fa2 .. Đô2 Rê2 Rê2 Mi2

Anh vẫn là anh như ngày nào

Đô2 Si La … Rê2 Rê2 Đô2 Si

Yêu một người không dễ quên được đâu

Si La Sol .. La Si La Sol La 

Trên bầu trời cơn mưa bất chợt

Mi2 Rê2 Đô2 … Sol2 Sol2 Sol2 Rê2 …

Như hòa chung vào niềm đau anh

Fa2 Mi2 Fa2 … Đô2 Đô2 Rê2 Mi2 ..

Em nghẹn ngào “trời mưa mất rồi…

Đô2 La La … La Rê2 Đô2 Si …

Thôi chào anh em phải đi rồi…”

Si La Si … Si Mi Si La …cảm âm Ngã tư đường
Nguồn: cảm âm Ngã tư đường

No comments:

Post a Comment