Cảm âm Mùa Xuân Của Mẹ

Cảm âm Bài hát Mùa Xuân Của Mẹ


F-S D2, D2-R2 F2 D2 Sib S-D2 s-F

Mẹ ơi! Hoa Cúc hoa Mai nở rồi
R-D F, F-S D2 D2 L-S D2 D2

Đời con! Giờ đây đang còn lênh đênh
D2-R2 S2 S2-L2 F2 F2 S2-F2 R2 R2

Đèo cao gió lộng ngày đêm bạt ngàn
F2-S2 R2 R2 F2-S2 D2 D2

Áo trận sờn vài bạc mầu
l-S R2 D2 D2 R2 F2 S2

Nhìn xuân về, lòng buồn mênh mang!


F-S D2, D2-R2 F2 D2 Sib S-D2 s-F

Ngày đi, con hứa xuân sau sẽ về
R-D F, F-S D2 D2 L-S D2 D2

Mà nay, đã bao xuân rồi trôi qua?
D2-R2 S2 S2-L2 F2 F2 S2-F2 R2 R2

Giờ đây chắc mẹ già tóc bạc nhiều
F2-S2 R2 R2 F2-S2 D2 D2

Sớm chiều vườn rau vườn cà
l-S R2 D2 D2 R2 F2 F2

Mẹ biết nhờ cậy vào tay ai


R2 R2, R2-F2 Sib D2-R2 S-D2 R2 R2

Đêm nay núi rừng gió nhẹ sang xuân
R2-F2 Sib, Sib-D2 F-S D2 D2

Thoáng mùi Mai nở đâu đây
L-S F D F S S

Ru hồn lạc loài chơi vơi!


M2 M2 M2-S2 D2 R2-M2 L-R2 M2 M2

Khi xưa, nhớ ngày binh lửa chưa sang
M2 S2 D2 D2-R2 S-L R2 R2

Bếp hồng quây quần bên nhau
Si-L S R S S-L D2

Nghe mẹ kể chuyện đời xưa?


F-S D2, D2-R2 F2 D2 Sib S-D2 s-F

Mẹ ơi! Con hứa con sẽ trở về!
R-D F, F-S D2 D2 L-S D2 D2

Dù cho! Dù cho xuân đã đi qua
D2-R2 S2 S2-L2 F2 F2 S2-F2 R2 R2

Dù cho! Én từng bầy bay về ngàn
F2-S2 R2 R2 F2-S2 D2 D2

Dẫu gì rồi con cũng về!
l-S R2 D2 D2 R2 F2 S2

Chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi….!!!Cảm âm Mùa Xuân Của Mẹ
Nguồn: Cảm âm Mùa Xuân Của Mẹ

No comments:

Post a Comment