Cảm âm Mấy nhịp cầu tre (tone Rê)

Làng tôi, nghe đu đưa mấy nhịp cầu tre

Rề son,rê rê rê fá sòn (sòn đô) rê


Làng bên, băng qua kinh nối tình miền quê

Rề (sòn đô),đô đô đô rế rề( sòn đô)


Buồn vui dân trong làng ra nghỉ trưa hè ,

rề (son la),lá son fà,son (fa rề) son (fa rề )


Lặng mà nghe ai hát đêm về.

Rề sòn đô, siB( đô rế), đô (sib sòn ).


Hỏi rằng, ai nâng niu mấy nhịp cầu tre

Rề son,rê rê rê fá sòn (sòn đô) rê


Lặng nghe, ai ca trong nắng chiều vàng hoe

Rề (sòn đô),đô đô đô rế rề( sòn đô)


Cầu tre bao nhiêu hè vui một câu vè

rề (son la),lá son fà,son (fa rề) son (fa rề )


Để lòng ai quên hết não nề.

Rề sòn đô, siB( đô rế), đô (sib sòn ).


Điệp khúc:

Ai đem bắt nhịp cầu tre

(Fa son) son, lá rề fa (son lá)


Cho chàng là chàng làng bên ấy

son fà rề đồ rề fa (son lá)


Thương em là em ở bên này

son son fà son fa sòn (fà rề )


ờ ơ ớ ớ ờ hơ…

đồ rề fa són đồ rề


Cầu tre, tắc tịch tình tang

sòn (đô rê) , fá sòn đồ rê


Cầu tre tắc tặt tình tình

rề sòn đô, sib sòn fà sòn


Rằng nhớ ở đây

sòn fá sòn rê


Thương nhau mà thương nhau

fa fa rề fa fa


Cởi áo-rề lá đố cho nhau

son (fa son),


về nhà

rê (đồ rê) ,


mẹ hỏi

rê2 rề1


Qua cầu, qua cầu

đô sib sòn, son fa rề


Thưa, rằng thưa, rằng thưa

rê đô rê , đô rê


Qua cầu gió bay…

fa rê , la son la đô son ……..


Nhờ ai, em tôi qua lấy chồng làng bên

Rề son,rê rê rê fá sòn (sòn đô) rê


Nhờ ai, ai đem ngô lúa về ngoài hiên

Rề (sòn đô),đô đô đô rế rề( sòn đô)


Cầu ơi ai đem tình gieo trải khắp miền

rề (son la),lá son fà,son (fa rề) son (fa rề )


Lòng cầu như đôi cánh chim hiền

Rề sòn đô, siB( đô rế), đô (sib sòn ).


Chiều nay trăng sông xanh nhớ nhiệp cầu duyên

Rề son,rê rê rê fá sòn (sòn đô) rê


Cầu ơi, ai đâu quên những chiều thần tiên

Rề (sòn đô),đô đô đô rế rề( sòn đô)


Lòng mong, mai cho dù sông cạn đá mòn

rề (son la),lá son fà,son (fa rề) son (fa rề )


Chỉ cầu kia muôn kiếp vẫn còn

Rề sòn đô, siB( đô rế), đô (sib sòn ).Cảm âm Mấy nhịp cầu tre (tone Rê)
Nguồn: Cảm âm Mấy nhịp cầu tre (tone Rê)

No comments:

Post a Comment