Cảm âm mất anh em có buồn

Đã bao giờ em ngồi nhìn lại chuyện tình mình hay chưa

Mi2 Rê2 Đô2 Si Si Sol Sol, Sol Sol Sol Si Đô2

Đã bao giờ em nhớ đến lời mình hứa

Mi2 Rê2 Đô2 Rê2 Sol2 Sol2 Rê2 Rê2 Mi2

Có chăng chỉ là chậm chân một bước, một người đã bên em trước

Mi2 Rê2 Mi2 La La Si Đô2 Rê2, Sol Sol Sol La Si Đô2

Em có biết anh đã vì tất cả

Rê2 Rê2 Mi2 Rê2 Đô2 Si Đô2 La


Anh nuốt nước mắt chảy ngược vào tim, anh giấu nghẹn đi

Sol2 La2 La2 La2 Đô2 Đô2 Đô2 Rê2, Rê2 Sol2 Rê2 Mi2

Nhưng anh làm sao khi lí trí yếu mềm

Fa2 Fa2 Mi2 Fa2 Fa2 Đô3 Đô3 Si2 Fa2-Sol2

Mặc dù anh có là ai, mất anh em có buồn

Fa Fa Sol Rê2 La Đô2, Fa2 Mi2 Mi2 Mi2 Đô2-Rê2

Những kỉ niệm rồi sẽ mất đi từng ngày

Fa2 Mi2 Rê2 Rê2 Fa2 La2 Sol2 Mi2 Rê2


[ĐK]:

Anh sẽ viết khúc ca kể về anh về chúng ta này

La2 La2 La2 La2 Sol2 Rê2 Rê2 Mi2 Rê2 Mi2 Rê2 Đô2

Để những nỗi nhớ vẫn thoáng qua anh từng giây

Đô2 Đô2 Đô3 Đô3 Đô3 Đô3 La2 Sol2 Rê2 Mi2

Anh không muốn ta phải chia tay, anh giữ nỗi buồn lại đây

Sol2 Sol2 La2 La2 La2 Si2 Si2, La2 Si2 Si2 Sol2 Sol2 Đô3

Rất mong rằng em ghé thăm nơi này

La2 Sol2 Rê2 Fa2 La2 Sol2 Mi2 Rê2


Anh chỉ là kẻ ngốc nhung nhớ điều xa vời

Mi2 Mi2 Rê2 Rê2 Sol2, Rê2 Mi2 Rê2 Mi2 La

Chôn sâu những yêu thương đánh rơi

Rê2 Rê2 Mi2 Rê2 Rê2 Sol2 Mi2

Anh đem niềm tin, anh đem lí trí, anh đem tình yêu và tất cả

Mi2 Mi2 Rê2 Mi2, Mi2 Mi2 Sol2 Sol2, Rê2 Rê2 Đô2 Rê2 Rê2 Sol2 Mi2

Để cuối cùng anh nhận được toàn là vô nghĩa

Mi2 Đô3 Si2 Si2 Sol2 Sol2 Mi2 Mi2 Sol2 La2​


Cảm âm mất anh em có buồn
Nguồn: Cảm âm mất anh em có buồn

No comments:

Post a Comment