cảm âm Lời nguyện

LỜI NGUYỆN


Mi, mi đố si đố si la sol, sol la, la sol fa mi

lời thề ước anh đã trao cho em, vầng trắng, ánh sao nhiệm màu

Mi, đô đô ré mí si la sol, mi sol la đố si la

Nhìn lên cao anh chắp tay nguyện cầu , đc yêu em đến khi bạc

si-la sol la

mái đầu xanh

Mì, mì sol mi sol la si sol, sol la sol sol fa mì

Tình của em giờ như trăng khuyết mờ, ko thể theo anh trọn đời

La la ré la ré đô là si-la sol là

Tình của em giờ giống như nghĩa cũ tình xưa

Mì sol la la sol la, la đố si la sol mì, mì sol

Và khi em xa dời anh,anh nhớ em nhớ ngàn lần, chuyện tình

la la đô si đô rế mí

y êu ko giống như chuyện cổ tích

Là đô rê rê đô rê, đồ rê mi sol la-sol mì,

Phải làm sao anh đc vui,phải làm sao anh hết buồn,

Rề mi sol mi mi sol la si

T ình qua tay thật lòng anh hok muốn

ĐK:

Đô rê mí sól mi rê, đô si đô si la sol mì,

Lệ hoan ướt khoé mi cay, trong lòng anh vẫn luôn chung tình

Mì sol la si đô si đô đô rê mí

Chờ ngày mai ánh nắng lên xua tan b ăng gi á


Đồ rê mi, rề mi sol, mì sol la si la sol mì,

Giờ lời xưa, đã tàn phai , chờ đợi chi để thêm ưu phiền

mì sol la, la-si la sòl la.

lời nguyện xưa, nay đã tàn tro


 cảm âm Lời nguyện
Nguồn: cảm âm Lời nguyện

No comments:

Post a Comment