Cảm âm làng tôi

đồ mi son lá son, sòn đố si la sòn lá son pha mì son

đồ rê mi sòn đố rế mí rê đồ rê đồ sòn mì son đố

đố đố là là sí sí sòn

pha pha lá lá mì rề son

đồ rê mi pha son mi rê đồ đố xí rế sòn đốCảm âm làng tôi
Nguồn: Cảm âm làng tôi

No comments:

Post a Comment