Cảm âm lạc Trôi

Cảm âm lạc Trôi


Mi sol la la la sol la rê2-mi2

 Người theo hương hoa mây mù giăng lối

 re2 mi2 sol2 mi2 re2 đô rê2 si la sol

  Làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi

 La la sol la mi2 re2, la sol2 mi2 re2 re2 đô re2 si

  Đơn côi mình ta vấn vương, hồi ức trong men say chiều mưa buồn!

sol mi mi mi đô si la sol la la2 sol2 mi2 sol2

 Ngăn giọt lệ ngừng khiến khoé mi sầu bi íh i ì ih…

re2 mi2 sol2 la2 sol2 re2 mi2 đô re2

 Đường xưa nơi cố nhân từ giã biệt li

 mi2 re2 sol-la sol

 Cánh hoa rụng rơi

  mi sol la la mi2 mi2 re2 re2 đô re2 si

Phận duyên mong manh rẽ lối trong mơ ngày tương phùng !!!!

 Đô si la…  Oh oh oh…  “Tiếng khóc cuốn theo làn gió bay Thuyền ai qua sông lỡ quên vớt ánh trăng tàn nơi này Trống vắng bóng ai dần hao gầy Ehhhhhh

 ” Mi2 sol2 sol2 mi2 la2 mi2 mi2 mi2 re2 re2 mi mi

Lòng ta xin nguyện khắc ghi trong tim tình nồng mê say

Mi2 sol2 la2 mi2 re2 re2-mi2 re2 re2 re2

Mặc cho tóc mây vương lên đôi môi cay

 Re2 re2 đo re2 do re2 mi2 la

 Bâng khuâng mình ta lạc trôi giữa đời

 Re2 do re2 mi2 si !!!

 Ta lạc trôi giữa trời !!!!


Cảm âm lạc Trôi
Nguồn: Cảm âm lạc Trôi

No comments:

Post a Comment