Cảm âm Không thể nào hết yêu em - Quách Beem

KHÔNG THỂ NÀO HẾT YÊU EM


Dẫu đã biết trước trái tim của người mang đổi thay

Rê rê rê rê rê đô la sol la đô la

Bao nhiêu yêu dấu đã vội tan thành như khói mây rồi

Rê rê rê mi đô sol la đô đô rê la sol

Chuyện tình đôi ta người đành chia đôi bao câu dấu yêu xưa

Sol sol la đô la la đô rê đô đô rê la sol

Em đã cố quên nhưng anh không thê quên được em yêu

Sol fa sol mi rê rê rê mi rê đô rê rê

Tiếng gió thét mãi gió mang em về nơi chốn nao

Rê rê rê rê rê đô la sol la đô la

Tim anh đau nhói khi em trao tình cho ai kia rồi

Rê rê rê mi đô sol la đô đô rê la sol

Từng dòng thư cuối gửi người tôi yêu nước mắt đắm lệ nhòa

Sol sol la đô la la đô rê đô đô rê la sol

Đêm thâu uống chén rượu nồng để mãi mãi quên hết.

La sol la đô la la đô mi mi re mi


Vì anh đã yêu em thật nhiều yêu ngàn năm chẳng phai. Vì anh mãi mong chờ bước chân em trở về bên anh.

Rê mi fa mi rê đô la sol fa sol đô la, rê mi fa mi rê fa mi đô la la rê rê

Vì anh đã yêu em thật nhiều có thể nào quay lại. Mình có thể quay về giây phút nơi ban đầu mình yêu nhau.

Rê mi fa mi rê đô la sol fa sol đô la, rê mi fa mi rê fa sol mi rê đô la rê rê

Vì anh đã yêu em thật nhiều yêu ngàn năm chẳng phai. Ở nơi cuối con đường tuyết rơi anh vẫn chờ mong em.

Rê mi fa mi re đô la sol fa sol đô la, rê mi fa mi rê fa đô la la rê rê

Ai có thể bên anh lúc này khi bình minh quay lại. Thời gian sẽ đi qua giông tố không thể nào thôi nhớ em….

Rê mi fa mi rê đô la sol fa sol đô la, rê mi fa mi rê fa sol mi đô la mi rê


Cảm âm Không thể nào hết yêu em - Quách Beem
Nguồn: Cảm âm Không thể nào hết yêu em - Quách Beem

No comments:

Post a Comment