Cảm Âm Không Biết Sao Nữa

Thôi em theo chồng làm cô dâu xứ lạ

La2 la2 la2-sol2 mi2,do2 re2 re2 mi2 la

Bao nhiêu ân tình giờ tim vỡ theo tim

Do2 do2 do2 la la mi2 la2 fa#2 mi2

Đường hoa em đi, mưa chiều rưng rưng đổ

Do2 sol2 sol2 sol2, sol2 do2 sol2 la2 do3

Ngỡ mưa trong lòng, em có vui đâu.

Mi2 la2 fa#2 mi2 re2, la2 do3 si2 si2


Thôi em theo chồng, vui chôn đi kỷ niệm

La2 la2 la2-sol2 mi2,do2 re2 re2 mi2 la

Tim yêu hôm nào giờ giữ ảnh thương đau

Do2 do2 do2 la la mi2 la2 fa#2 mi2

Đường em em đi, anh đường anh cô lẻ

Do2 sol2 sol2 sol2, sol2 do2 sol2 la2 do3

Bởi không duyên trời, đôi ngã chia ly.

Mi2 la2 fa#2 mi2 re2, la2 mi2 do3 la2 la2


Anh ơi, tình chỉ đẹp khi tình dang dở

La2 la2, mi2 la2 do3 do2 sol2 do2 sol2 mi2 la2 do3

Em ơi, đời mất vui tình nên câu thề

Do3 do3,la2 mi3 re3 la2 do2 la2 sol2 mi2

Đừng tiếc thương chi, tình yêu đã mất.

La mi2 re2 re2 do2 mi2 la2 lab2 si2


Thôi em theo chồng, cánh hoa xin trả lại

La2 la2 la2-sol2 mi2,do2 re2 re2 mi2 la

Hoa xưa phai màu là hoa vỡ yêu đương

Do2 do2 do2 la la mi2 la2 fa#2 mi2

Dù cho hôm nay duyên mình mang dang dở

Do2 sol2 sol2 sol2, sol2 do2 sol2 la2 do3

Vẫn thương trong đời, thương mãi nhau thôi.

Mi2 la2 fa#2 mi2 re2, la2 mi2 do3 la2 la2Cảm Âm Không Biết Sao Nữa
Nguồn: Cảm Âm Không Biết Sao Nữa

No comments:

Post a Comment