cảm âm Hoa cài mái tóc

HOA CÀI MÁI TÓC


Mẹ Việt Nam mắt ngời sáng quắt

Mi mi la do2 la mi2 mi2

Nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình

Re2 re2 re2 mi2 la sol la

Lệ mừng nhòa đôi mắt long lanh

Re re mi la la-do2 si si

nghe tin con vẫn còn ngày xanh

xb xb xb do2 sol mi la


Một cành hoa em cài mái tóc

Anh đưa em qua quãng đường dài

Về thành đô anh mua áo cưới

(Re re la do do re-mi mi)

Ta thương nhau xây dựng ngày maị


ĐK:


Ta yêu người, ta yêu đời, ta yêu mình, tình đừng phai

La la re, fa fa do, la la re, mi mi la

Xin em đừng qua vùng cỏ hoa

Do2 do2 la do2 la la-mi2 re2

Xin em đừng, đến những nơi chim xanh hoan ca

Fa2 fa2 re2 la2 la2 mi2 mi2 mi2 mi2 mi2


Vì tình nào không vào đam mê

Mi mi la do2 la mi2 mi2

Anh xin em giữ trọn lời thề

Re2 re2 re2 mi2 la sol la

Tình mình nghèo người đời khen chê

re re sol xb sol do2-re2 re2

Ta thương nhau giữ trọn tình quê

Do2 do2 do2 do2-re2 re fa sol


cam am 2 danh cho sao sol


** Cảm âm Hoa Cài Mái Tóc

Mẹ Việt Nam mắt ngời sáng quá

Là là rê fa rề lá lá

Nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình

son son son la re re re

Lệ nhạt nhòa đôi mắt long lanh

fa fa la re re fa fa

nghe tin con vẫn còn ngày xanh

mi mi mi son đo# la rê


Một cành hoa em cài mái tóc

là là rề fa rề lá lá

Anh đưa em qua quãng đường dài

son son son lả rề rề rề

Về thành đô anh may áo cưới

fa fa la rê rê fa fa

Ta thương nhau xây dựng ngày maị

mi mi mi son đô# la rê

ĐK:


Ta yêu người, ta yêu đời, ta yêu mình,

rê rê sòn , la la rề, rê rê sòn

tình mình đừng phai

sòn la rề

Xin em đừng qua vùng cỏ hoang

fa fa rề fa rề fa_la son

Xin em đừng, đến những nơi chim xanh hoan ca

sib sib son đố đố la la la la la


Cuộc tình nào không vào đam mê

Anh xin em giữ trọn lời thề

Tình mình nghèo người đời khen chê

Ta thương nhau giữ trọn tình quêcảm âm Hoa cài mái tóc
Nguồn: cảm âm Hoa cài mái tóc

No comments:

Post a Comment