Cảm âm Hoa bằng lăng

Hoa bằng lăng


          (追风的女儿)


风 来 云 也 到 , 雨 也…落了


Nhà bên đang đón dâu rộn tiếng cười vui


Rê La La Đố2 La , Fa Lá …Fa Sol


云 一 被 风 拥 抱  就 哭 了


Tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi


Fa Rê Fa Sol Lá Lá Lá Đồ Rê


再 也 忘 不 了 你 对 我 的 好


Quà tôi mang đến trao chỉ mỗi hoa Bằng Lăng


Rê La La Đố2 La Đô2 Rế2 Đô2 Fa Sol


被 你 骗 到 连 天 荒 也 老


Bởi mình nghèo nên chỉ đứng nép ngoài sân


Fa Rề Fa Sol Lá Lá Lá Đồ Rê


 


ĐK:


雨 在 风 中 飘….泪 在 我 的 眼 中 逃


Ôi tình xưa đã phai nay bàn tay nàng đan với ai


Rế2 La Rế2 Fá2 Rế2… Đố2 Fa Sol Rề Sol Lá Sol


逃 到 天 涯 海 角…找 不 到


Em giờ đây nỡ quen mối tình giàu


Đố2 Sol Đố2 Rế2 Đô2…Sol Fa Sol Lá


我 在 雨 中 找 …爱 你 原 来 是 个 牢


Thôi đành mang đớn đau cho người vui trọn đến kiếp sau


Rê2 La Rê2 Fá2 Rê2 …Đô2 Fa Sol Rề Sol Lá Sol


雨 一 停 我 也…不 见 了


Riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau


Đố2 Sol Đố2 Rế2 Mí2 Là… Fá2-Mi2 Rê2…Cảm âm Hoa bằng lăng
Nguồn: Cảm âm Hoa bằng lăng

No comments:

Post a Comment