cảm âm Hãy ra khỏi người đó đi

HÃY RA KHỎI NGƯỜI ĐÓ ĐI


Cuộc gọi đêm Anh ở đâu


Sol-la-do2-do2-la-do2.


Đến cạnh em ít phút được không?


La-sol2-re2-re2-re2-do2-re2


Người ta đã cùng ai


La-do2-do2-la-do2


Chẳng yêu thương riêng em nữa rồi


Do2-la-la-slo2-sol2-fa-do


Tự dưng thấy buồn lây


La-do2-do2-la-do2..


Khi tưởng em vẫn đang nhiều đắm say.


La-sol-re2-re2-re2-do2-mi2-re2


Thế mới hiểu có ai hay chữ đời.


Do2-do2-la-do2-la-la-sol-sol-fa-do


Vội chạy xe đến đường quen


Sol-la-do2-do2-la-do2.


Thấy mình em cô đơn buồn tênh giữa phố,


La-sol-re2-re2-re2-do2-mi2-mi2


Chưa nói được câu mắt em đã long lanh lệ buồn.


Do2-do2-la-do2-do2-sol-la-sol2-sol2-fa-do


Thì ra em chọn cách cứ lặng im bao lâu để mong ấm êm,


La-do2-do2-la-do2-la-sol-re2-re2-re2-do2-re2-mi2-re2


Chẳng lẽ phải nói điều này với em.


Mi2-mi2-re2-re2-do2-do2-re2-do2


[ĐK:  Khi biết người đổi thay đã yêu cả em với ai


Mi2-sol2-mi2-sol2-mi2-sol2-re2-mi2-re2-mi2-re2


Phải ra đi thôi em ơi nếu anh là em.


Do2-mi2-mi2-mi2-mi2-mi2-sol2-do2-la-do2


Dù cho, có thể em sẽ đau đớn


Do2-re2-mi2-sol2-mi2-sol2-mi2


Nhưng tháng năm sẽ phai


Son2-re2-mi2-re2-mi2


Còn hơn níu kéo chỉ thấy cay đắng một đời.


Do2-mi2-mi2-mi2-mi2-mi2-mi2-re2-do2-do2


Hãy ra khỏi người đó đi.


La-do2-re2-do2-re2-do2


Vì em ơi, khi nhạt phai


Sol-la-do2-do2-la-do2.


Nghĩ mà xem không ai cầm tay đến sáng


La-sol-re2-re2-re2-do2-mi2-mi2


Và em đã dành hết những yêu thương


la-do2-do2-la-do2-do2-sol-sol


Nhưng lấy lại gì?


Fa-fa-do-do


Ngoài kia sẽ tìm thấy một người mang cho em nhiều hạnh phúc hơn


La-do2-do2-la-do2-la-sol-re2-re2-re2-do2-re2-mi2-re2


Đến lúc phải nói điều này với em.


Mi2-mi2-re2-re2-do2-do2-re2-do2


 


 cảm âm Hãy ra khỏi người đó đi
Nguồn: cảm âm Hãy ra khỏi người đó đi

No comments:

Post a Comment