cảm âm Hạc giấy

HẠC GIẤY


Ở phương trời xa xôi, ngày tháng dần trôi vô tình


Mi Rê Đô Rê Mi, Mi La, Mi Sol, Mi Rê


Có khi nào dừng lại và anh nhớ


Mi Rê Đô Là Là, Là Mi Sol


Nhớ em như hằng ngày, lòng em vẫn luôn nhớ người


Mi Rê Đô Là Là, Là Sol, La Sol, La Mi


Nhớ như in nụ cười ngày gặp nhau.


Mi Rê Đô Là Là, Là Đô Rê


Gấp 1000 hạc giấy để đếm tình yêu đong đầy


Mi Rê Đô Rê Mi, Mi La, Mi Sol, Mi Rê


Để em mơ nhận được một điều ước


Mi Rê Đô Là Là, Là Mi Sol


Dẫu ước mơ chỉ là 1 mơ ước thôi nhỏ nhoi


Mi Rê Đô Là Là, Là La, Si Sol, La Sol


Rằng anh sẽ đến lúc sớm mai bình minh.


Sol La La, La La La, Sol Fa Sol


 ĐK


Ngày mai nếu lúc thức dậy và em thấy anh bên cạnh


La Si Đố Đố Đố Mi, Mi La Đố Si, La Sol


Thì em sẽ nắm lấy cánh tay hoài không buông


Mi Sol La, La La La Sol, Đô Rê Mi


Em sẽ vòng tay em và ôm lấy anh dịu dàng


Rê Mi Đô Rê Mi, Mi Đố Mí Si La Sol


Để từ nay không cho anh ngày nào xa em.


Sol La Đố, Đố Đố Đố La La Đố Mí


Ngày mai nếu lúc thức dậy và em thấy anh tươi cười


La Si Đố Đố Đố Mi, Mi La Đố Si, La Sol


Thì em sẽ chẳng muốn ước mơ gì hơn nữa


Mi Sol La, La La La Sol Đô Rê Mi


Em sẽ dành yêu thương ấy riêng tặng anh


Rê Mi Đô Rê Mi, Đố Si, Sol La


Nếu anh hứa sẽ mãi cầm tay em…


Đố Si Đố, Đố Đố La Si Si


Và bên em.


Sol La Lacảm âm Hạc giấy
Nguồn: cảm âm Hạc giấy

No comments:

Post a Comment